Cefnogwch Ni

“mae celf yn trawsnewid bywydau”

Dyma gred sy’n cael ei choleddu’n angerddol gan y tÎm sy’n dod ag arddangosfa artes mundi i chi bob dwy flynedd.

 

Mae Artes Mundi’n ymrwymedig i ddod â chelf weledol gyfoes ryngwladol i Gymru, gan greu digwyddiadau nodedig sy’n cyfoethogi bywyd diwylliannol ac addysgol yn ogystal â datblygu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd newydd. Fe’n hariennir yn gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd, ond o hyd mae’n rhaid i ni godi £1 am bob £1 rydym yn ei derbyn drwy bwrs y wlad.

Rydym yn gwneud hyn drwy feithrin partneriaethau llwyddiannus ag ymddiriedolaethau, sefydliadau a’r sector preifat, ond “mae pob dim yn help” chwedl hwythau, felly os hoffech gymryd rhan, mae llawer o wahanol ffyrdd:

GWIRFODDOLI

Gwelodd Artes Mundi 5 y rhaglen wirfoddoli gyntaf yn digwydd. Cafodd unigolion y cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd, megis gwarchod gweithiau celf penodol, oedd yn cynnwys cwrdd â’r artist, a stiwardio yng nghynhadledd Artes Mundi. Mae gwirfoddoli’n ffordd dda o gyfranogi o’r celfyddydau ac yn gyfle i gael gwybod am y gweithrediadau beunyddiol, beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni ac i gwrdd â phobl o’r un anian. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod i gael gwybod mwy.

CYFRANNU

Rydym bob amser yn hynod ddiolchgar i bobl sydd am wneud cyfraniad i’r gronfa gyffredinol. Os mai un o’r rhain ydych chi, byddem wrth ein boddau clywed gennych.

Rydym yn angerddol iawn am gynhyrchu’r gwaith gorau sydd ar gael a byddem wrth ein boddau cael eich cefnogaeth i’n helpu i wneud hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi Artes Mundi, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod.

GADAEL CYMYNRODD

Mae gadael cymynrodd yn eich ewyllys yn syml ac yn hawdd ac, ar ben hynny, mae cymynroddion i elusennau’n cael eu heithrio o dreth etifeddiaeth. Os hoffech adael rhodd i Artes Mundi, bydd eich cyfreithiwr yn eich helpu i ddiweddaru’ch ewyllys fel bo angen, a byddem yn falch o helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn. Cysylltwch â ni, da chi, i roi gwybod i ni am eich bwriadau ac os gallwn roi unrhyw fanylion i chi.

CYMORTH RHODD

Pa bynnag ffordd rydych yn dewis rhoi, peidiwch ag anghofio trefnu cymorth rhodd ar gyfer eich cyfraniad. Os mai trethdalwr yn y DU ydych chi ac rydych yn dewis trefnu cymorth rhodd ar gyfer eich cyfraniad, gallwn hawlio’r dreth rydych eisoes wedi’i thalu arno’n ôl, gan gynyddu ei werth i ni.