Mae'r arddangosfa a'r Wobr

Bydd Artes Mundi 6 yn agor ar 24 Hydref  2014 yn Amgueddfa Cymru Caerdydd, Chapter a Ffotogallery, gyda gwaith gan 9 artist a roddwyd ar y rhestr fer o blith dros 800 o enwebiadau rhyngwladol.

Bu Adam Budak, Cyfarwyddwr Casgliadau ac Arddangosfeydd yn yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol ym Mhrâg a Sabine Schaschl, Cyfarwyddwr a Churadur Museum Haus Konstruktiv, Zurich, yn adolygu’r enwebiadau o 70 o wledydd cyn dewis y rhestr fer. Roeddent yn chwilio’n arbennig am artistiaid y mae eu gwaith yn ystyried ac yn gwneud sylwadau ar y cyflwr dynol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo.

Detholiad amrywiol yw’r rhestr fer eleni o artistiaid rhyngwladol sy’n pontio gwahanol genedlaethau a diwylliannau ac mae’r cyfle i arddangos eu gwaith yn yr arddangosfa bwysig hon yn gamp ddiwylliannol aruthrol i Gymru.

Tra nad oes thema drosfwaol unigol, wrth graidd Artes Mundi mae awydd cyflwyno celf sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywydau pobl â’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol, gan edrych ar themâu cymdeithasol o bedwar ban ond sydd hefyd yn berthnasol yn lleol ac yn cyffwrdd â bywydau pob un ohonon ni.

Bydd panel o feirniaid annibynnol yn cyflwyno gwobr £40,000 ar 22 Ionawr 2015.

am6 Logo