Deialogau ar Wrthdaro

Cyfres o seminarau yw Deialogau ar Wrthdaro a gynhaliwyd ar draws Cymru yn ystod y 6 mis yn arwain at arddangosfa a gwobr Artes Mundi 6. Bu’r deialogau’n cyflwyno rhai o’r themâu a ystyrir gan yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 6.

Mae Artes Mundi 6 yn cynnwys gwaith 9 artist rhyngwladol neilltuol: Carlos Bunga, Karen Mirza a Brad Butler, Omer Fast, Theaster Gates, Sanja Iveković, Ragnar Kjartansson, Sharon Lockhart, Renata Lucas a Renzo Martens a’r Sefydliad Gweithgareddau Dynol.

Cynhaliwyd y tair seminar mewn partneriaeth â phrifysgolion ac orielau ar draws Cymru gan ddechrau ar gampws Dinefwr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe wedi’i ddilyn gan MOSTYN Llandudno ac Oriel Davies y Drenewydd.

Bu pob un o’r tri digwyddiad yn ystyried themâu megis gofod cyhoeddus, rheoli cymdeithasol, actifiaeth, hunaniaeth, rhyfel mewn cysylltiad â thema gyffredinol Gwrthdaro.

Gofynnwyd i artistiaid, curaduriaid, awduron, newyddiadurwyr a phenseiri o Gymru, y DU ac ymhellach na hynny i gymryd rhan a thrafod y themâu hyn yn eu gwaith ac o’u safbwyntiau eu hunain.

Defnyddiwch y dolennau isod i wrando ar ur sgwrsiau:

 

Heather Phillipson, Splashy Phasings, HD video, commissioned for Random Acts/Channel 4 television, 2013. Image courtesy the artist                 BC_Bible_05                red wall

Safbwyntiau Ffeministaidd         Gwrthdaro drwy Lygad y Lens                       Gofod Trefol