Ymweld Â’r arddangosfa

Bydd Artes Mundi 6 yn cael ei harddangos ar draws 3 canolfan rhwng 24 Hydref 2014 a 22 Chwefror 2015.

Mae cyrraedd yr holl ganolfannau’n hawdd ac i’ch helpu i gynllunio rydym wedi paratoi peth gwybodaeth deithio ddefnyddiol gan gynnwys llwybrau bysiau, trenau a cherdded.

Y canolfannau:

Ffotogallery

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 11am – 5pm

Tŷ Turner, Plymouth Road, Penarth CF64 3DH

Chapter

Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11am – 5pm

Dydd Iau a Dydd Gwener 12pm – 8pm

Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QE

Amgueddfa Cymru Caerdydd

Dydd Mawrth – Dydd Sul 10am – 5pm

Parc Cathays Caerdydd CF10 3NP

Gallwch weld yr holl amserau agor a mwy o wybodaeth am bob canolfan ar ei gwefan.

CYRRAEDD PENARTH O GAERDYDD

Mae gorsafoedd trenau a safleoedd bysiau wedi’u nodi ar y map isod.

1. TEITHIO GYDA’R BWS

Llwybrau 92,93,94 : http://www.cardiffbus.com/english/service.shtml?serviceid=1105

Ll-G 10 munud
Sad 10 munud
Sul 30 munud

Byddwch yn gallu mynd ar y bws wrth safle bysiau Stryd Wood JQ (ger Gorsaf Caerdydd Canolog) a mynd oddi arno yn safle Gorsaf Penarth yn agos i Plymouth Road lle mae Tŷ Turner.

2.   TEITHIO GYDA’R TRÊN

Bydd trenau o Gaerdydd Canolog a Grangetown i Benarth yn gadael tua phob 15 munud.

Bydd trenau o Barc Ninian i Benarth yn gadael tua phob 30 munud.

Gallwch hefyd gerdded rhwng Amgueddfa Cymru Caerdydd a Chapter – bydd hyn yn cymryd rhwng 20 a 30 munud. Rydym wedi nodi llwybr drwy’r ddinas a llwybr drwy’r parc ar y map isod.

 

map

walking map