Darius Mikšys

Date posted: February 21, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Ers diwedd y 1990au, mae ailgyflwyno digwyddiadau, profiadau a hanes drwy gyfrwng naratif ansefydlog wedi bod yn greiddiol i waith Darius Mikšys. Mae celf gosod yn rhoi cyfle iddo arbrofi, creu cysyniadau a dychmygu o’r newydd y prosesau o greu, arddangos ac ymgysylltu â chelf.

Ers diwedd y 1990au, mae ailgyflwyno digwyddiadau, profiadau a hanes drwy gyfrwng naratif ansefydlog wedi bod yn greiddiol i waith Darius Mikšys. Mae celf gosod yn rhoi cyfle iddo arbrofi, creu cysyniadau a dychmygu o’r newydd y prosesau o greu, arddangos ac ymgysylltu â chelf.

Newidir ffurf rhwydweithiau cymdeithasol fel rhan o’i ymyriadau curadurol; fel sylfaenydd clwb criced cyntaf Lithwania, mae Mikšys wedi dod yn adnabyddus am gyflwyno rhwydweithiau cymdeithasol, a thrwy ei gyfres Artists Parents Meetings mae wedi cyfarfod a rhyngweithio â chymuned ehangach o rieni artistiaid drwy gyfrwng sy’n gyfuniad o berfformio, therapi a phrofiad torfol.

Ar gyfer ei sioe unigol gyntaf ym Mhafiliwn Lithwania, Biennale Fenis 54, estynnodd Mikšys wahoddiad i bob artist o Lithwania oedd wedi derbyn grant Ewropeaidd i gyflwyno gwaith i fod yn rhan o’i broject Behind the White Curtain, 2011. Gallai ymwelwyr ddewis o’r gweithiau hynny a chreu eu harddangosiadau eu hunain o gelf Lithwania, gan greu naratif hunaniaeth dorfol oedd yn newid yn barhaus.

Mae ei arddangosfeydd diweddar hefyd yn cynnwys Skiving, Wide Open School Workshop, Oriel Hayward (2012); Performa, Efrog Newydd (2009); Manifesta 8, Murcia (2008); Biennale Sydney (2008) a Biennale Lyon (2007).

Arddangosfa Artes Mundi 5

defnyddia Darius Mikšys gelf gosod fel cyfle i arbrofi, creu syniadau a dychmygu o’r newydd y prosesau o greu, arddangos ac ymgysylltu â chelf. Gwaith newydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer Artes Mundi 5 yw Y Cod sy’n seiliedig ar draethawd gan Eglė Obcarskaitė am ei waith ar gyfer catalog yr arddangosfa. Rhannwyd y traethawd yn ‘dermau chwilio’ a’u bwydo i saith cronfa ddata casgliadau Amgueddfa Cymru. Ffrwyth y gwaith chwilio fydd gwaith gosod unigryw fydd yn bortread o’r artist a’i waith drwy gyfrwng casgliadau Celf, diwydiant, Archaeoleg a niwmismateg, Botaneg, Sŵoleg a daeareg yr Amgueddfa a chasgliad Sain Ffagan.

Ynghyd ag Y Cod, bydd Mikšys yn parhau â’i gyfres Artists’ Parents’ Meeting. Fel rhan o’r gwaith, a grëwyd yn wreiddiol ar gyfer Biennale Sydney 2008, mae Mikšys yn gweithio gyda rhieni artistiaid gan gyfuno perfformio, therapi a phrofiad torfol er mwyn dod i ddeall yr hyn sy’n creu artist, a dathlu’r rhieni sydd wedi galluogi i’w plant fod yn artistiaid. Digwyddiad caeedig oedd Artists’ Parents’ Meeting lle bu Mikšys yn cyfarfod â rhieni artistiaid ar 29 Tachwedd. Cafodd ffrwyth y cyfarfod ei gofnodi ar ffurf braslun.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan