Miriam Bäckström

Date posted: February 26, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Daeth Miriam Bäckström i’r amlwg yn y 1990au fel ffotograffydd cysyniadol ac mae’n bennaf adnabyddus am ei delweddau o ystafelloedd gwag sy’n adrodd stori yn absenoldeb yr unigolyn. Mae ganddi ddiddordeb parhaus mewn arbrofi â sut y caiff hanes ei adrodd, a’r prosesau o greu ac atgynhyrchu cof drwy gyfrwng ffotograffiaeth, testun, theatr a fideo.

Mae nifer o weithiau diweddar Bäckström yn arbrofi â dogfennu a ffuglen – creu realiti a hunaniaeth newydd ac ansicr drwy gydblethu naratif. Gweithiodd yn ddiweddar ar broject blwyddyn lle y bu un o’i disgyblion yn chwarae rôl y cymeriad ‘Miriam Bäckström’. Dyma’r cymeriad hwn yn ymddangos yn gyhoeddus ar ran yr artist ac yn dewis gwaith ar gyfer arddangosfa ôl-syllol, tra’n cael ei ffilmio gan yr artist ar gyfer rhaglen ddogfen.

Mae Bäckström wedi bod yn troi fwyfwy at ddelweddau symudol, theatr a pherfformiad yn ei gwaith. Bydd yn cydweithio ag actorion i sgriptio a ffilmio fideos sy’n tynnu ein sylw at y dryswch a geir yn aml yn y berthynas rhwng ffaith a ffuglen, goddrychiaeth a phersona a fabwysiadir.

Yn 2005, cynrychiolodd Sweden ar y cyd â’r artist Carsten Höller yn Biennale Fenis. Mae ei sioeau unigol diweddar yn cynnwys The Opposite Of Me Is I, Lunds konsthall, Sweden (2012); New Possibilities, Same Disappointments, Galleri 15, Norwy (2011) a Mirrors, Gallery Niklas Belenius, Stockholm (2009).

Arddangosfa Artes Mundi 5

Mae Miriam Bäckström yn arbrofi â sut y caiff hanes ei adrodd a’r prosesau o greu ac ail-greu cof drwy gyfrwng ffotograffiaeth, testun, theatr a fideo. Crëwyd Gwena fel petaem wedi ennill yn barod yn arbennig ar gyfer Artes Mundi 5 – dyma’r ail dapestri mawr i’r artist ei gynhyrchu. Gwehyddwyd cotwm, gwlân, sidan a Lurex i’w gilydd i greu’r darn, sydd bron i 3 metr o daldra a 12 metr o hyd. Drwy ei hongian mewn cromlin ar draws y gofod arddangos, gall y gynulleidfa weld cefn a blaen y gwaith sy’n dangos ffigyrau mewn ystafell o ddrych teilchion, ystafell sy’n glawstroffobig ond hefyd yn ehangu yn ddiderfyn. O bellter, mae’n amlwg yn ddelwedd ffotograffig, ond wrth agosáu ato, mae’n chwalu’n lliwiau unigol.

BuChapter yn llwyfannu drama ac yn dangos ffilmiau gan yr artist. Mae’r ddrama’n ymdrin â’r rolau, safleoedd a safbwyntiau cymhleth mewn perthynas. Drwy gymysgu perfformiad a fideo byw mae’n creu paradocs rhwng y real byrfyfyr a’r fideo bwriadol a gaiff ei daflunio ar yr un pryd. Cafodd ddrama Bäckström ei pherfformio yn Chapter ar ddydd Mercher 28 Tachwedd. Cafodd ffilmiau Bäckström Kira Carpelan, 2007 a Rebecka, 2004 eu dangos yn ystod gŵyl celf fyw flynyddol Chapter, Experimentica.

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan