DYSGU

‘Ro’n i wrth fy modd ag ymatebion y myfyrwyr. Wedi’u helpu’n sylweddol gan y ffordd y cafodd y myfyrwyr eu hannog i rannu a thrafod eu barn.’ Tiwtor coleg.

Mae arddangosfeydd Artes Mundi yn cynnig cyfle cyffrous i ymwelwyr o bob oed ymgysylltu’n agosach â chelf gyfoes ac yn darparu ysbrydoliaeth gyfoethog ar gyfer dysgu. Artistiaid a’u gwaith sydd wrth graidd ein rhaglen ddysgu.

Yn ystod arddangosfeydd, ceir rhaglen o weithdai i ysgolion a cholegau, adnoddau ar gyfer ymweliadau annibynnol, sgyrsiau gan Dywysyddion Byw a gweithdai i deuluoedd.

 ‘Roedd cael y plant i edrych ar y gwaith celf ac ysgogi eu mwynhad yn wych.’ Rhiant

 

family workshop

 

YSGOLION A CHOLEGAU

 ‘Fe wnaeth y profiad dysgu agor meddyliau’r disgyblion i sut mae celf yn gadael i ni gael dehongli’r byd yn unigol.’ Athro dosbarth cynradd

Yn ystod yr arddangosfeydd, cyflwynir gweithdai ymarferol gan Dywysydd Byw profiadol. Mae’r sesiynau’n cynnwys taith o gwmpas yr arddangosfa gan annog trafodaeth ac ymateb personol a ddilynir gan weithgarwch creadigol yn yr oriel. Mae gweithdai Artes Mundi wedi’u cynllunio i ysgogi meddwl beirniadol a llythrennedd gweledol yn ogystal â datblygu sgiliau creadigol.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan