‘Byd o Wahaniaeth’

Date posted: April 29, 2014

Artwork by Kirsty 2014 as part of Artes Mundi and Princes Trust project.

Artwork by Kirsty 2014 as part of Artes Mundi and Princes Trust project.

 

Bydd ein harddangosfa olaf yn sgil cydweithio ag Ymddiriedolaeth y Tywysog a’r artist Kim Thompson yn agor 9 Mai 2014 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Penllanw prosiect 12 wythnos yw ‘Byd o Wahaniaeth’ sy’n gweithio gyda phobl ifainc o Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Mae saith o bobl ifainc rhwng 13 a 25 oed wedi cynhyrchu gwaith fel rhan o’r arddangosfa olaf hon, ar ôl iddynt dreulio amser yn datblygu’n bersonol ac yn artistig drwy sesiynau rhagflas ymarferol, gan roi cynnig ar sawl gwahanol gyfrwng oedd yn cynnwys ffotograffiaeth, gwneud printiau, resinau a phlastigau a Photoshop, ynghyd ag ymweliadau ag arddangosfeydd ac orielau – yn eu plith 3am: Wonder, Paranoia and the Restless Night yn Chapter, Joelle Tuerlinckx: WOR(L)D(K) IN PROGRESS? yn Oriel Arnolfini, taith celf graffiti drwy Nelson Street ym Mryste a gweithdy yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd: ymweliad â’r artist Heloise Godfrey.

O dan arweiniad Kim Thompson, cafodd y bobl ifanc gyfle i edrych ar eu profiadau o’r byd, ac ymateb yw eu gwaith celf i’r testunau a’r trafodaethau y cyffyrddwyd â nhw (gan gynnwys y teulu a’n hamgylchiadau) drwy’r broses 12 wythnos.

Mae’r arddangosfa’n agored rhwng 10 Mai a 9 Mehefin 2014 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ddydd Llun- dydd Sadwrn  9.30am – 5.30pm.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan