Cydnabyddiaeth Artes Mundi 7

Date posted: February 23, 2017

Mae prosiectau ar raddfa Artes Mundi 7 yn gofyn cefnogaeth aruthrol gan lawer o sefydliadau ac unigolion y mae eu haelioni’n galluogi nid yn unig wireddu rhaglen artistig uchelgeisiol, ond hefyd dilyniant amrywiaeth o brosiectau dysgu ac allgymorth.

Rydym yn diolch yn arbennig i Gyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston a Sefydliad Foyle am eu hymrwymiad i gefnogi ac ysbrydoli sefydliadau diwylliannol megis Artes Mundi. Hefyd hoffem ddiolch i Gyngor Caerdydd, Sefydliad Esmée Fairbairn a’n canolfannau partner Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter y mae eu haelodau staff neilltuol wedi mynd i’r afael â phob her bosibl gyda phroffesiynoldeb ac ymrwymiad. Diolch yn fawr i chi.

Roedd cefnogaeth llawer o sefydliadau, busnesau ac unigolion eraill yn allweddol i lwyddiant Artes Mundi 7. Yn eu plith, hoffem gydnabod Sefydliad Waterloo, Ymddiriedolaeth Myristica, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Ymddiriedolaeth Ernest Cook, CASW, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Midas PR ac Electric Bench.

Rydym yn parhau’n ddyledus i’r holl artistiaid ar y rhestr fer, yr orielwyr a’r sefydliadau sy’n eu cynrychioli a’r casglwyr hael sydd wedi benthyca gwaith celf.

 

logo board

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan