Cyngor i artistiaid o Gymru sy’n llunio ceisiadau yn ystod COVID-19

Date posted: April 29, 2020

Dros yr wythnos nesaf, mae Artes Mundi yn cynnig cyfres o sesiynau cynghori i artistiaid gweledol o Gymru sydd wrthi’n cwblhau ceisiadau i Gronfa Ymateb Brys Cyngor Celfyddydau Cymru i Unigolion.

Mae gan ein tîm arbenigedd ym maes y celfyddydau gweledol. Felly, byddwn yn blaenoriaethu ac un croesawu ceisiadau gan unrhyw artistiaid gweledol o Gymru sy’n chwilio am gymorth wrth baratoi ceisiadau.

Ar ôl hyn, byddwn yn cynnig sesiynau tebyg i artistiaid gweledol 0 Gymru sy’n paratoi ceisiadau i Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru i Unigolion.


Gallwn ddarparu 

•  Adborth i artistiaid sy’n cwblhau ceisiadau am gyllid. Er na fedrwn ni helpu drwy gyfrannu at yr ysgrifennu, gallwn gynnig cyngor yngl ŷn â strwythur ac eglurder. Dylid nodi mai gwasanaeth cynghori yn unig yw hwn ac ni fedrwn warantu y bydd unrhyw gais yn llwyddiannus.

•  Geirda neu lythyrau cefnogaeth i artistiaid rydyn ni wedi cydweithio â nhw yn y gorffennol.

Gan ddibynnu ar angen ac argaeledd, cynigir y cymorth drwy e-bost neu drwy gyfarfodydd un-i-un ar Zoom hyd at awr ar eu hyd. Gallwn gynnig cyfarfodydd Zoom rhwng 11.00yb a 4.00yp ond byddwn hefyd yn gwneud ymdrech i gefnogi ceisiadau y tu allan i’r amserau yn.


Argaeledd 

Cronfa Ymateb Brys i Unigolion: 

Dydd Gwener 1 Mai; dydd Llun 4 Mai a dydd Mawrth 5 Mai 

Cronfa Sefydlogi i Unigolion: 

Dydd Mawrth 2 Mehefin – dydd Gwener 5 Mehefin; a dydd Llun 8 Mehefin – dydd Gwener 12 Mehefin 


Sut i ofyn am sesiwn 

E-bostiwch info@artesmundi.org gan gynnwys y canlynol:

•  Amlinelliad byr o’ch gwaith (brawddeg neu ddwy) er mwyn eich cysylltu  â’r aelod mwyaf perthnasol o’n tîm

•  Eich cais drafft yn fformat Word 

•  Y dyddiad cau ar gyfer y cais am grant 

•  Os nad yw’r cais am un o grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru, dylech atodi meini prawf cyflawn y grant i’ch e-bost

Rhowch 3 diwrnod o rybudd i ni fan leiaf. Mi wnawn ni ymdrechu i helpu cynifer o bobl ag sy’n bosibl ond ni fyddwn yn gallu cefnogi ceisiadau os nad oes digon o amser i ni ddarpar u adborth digonol. 

Hygyrchedd

Mae Artes Mundi yn ymrwymedig i symud rhwystrau lle bynnag bo’n bosibl. Os oes rhwystrau rhag i chi dderbyn cymorth drwy e-bost neu gyfarfodydd Zoom, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud popeth a allwn i wneud addasiadau rhesymol i’r ddarpariaeth hon.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan