Date posted: February 1, 2017

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae G39 wedi bod yn cydweithio â Golant Media Ventures i ddatblygu prosiect arloesi digidol cyffrous gyda chymorth NESTA a’r Gronfa Arloesi Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru. Aethant ati i ddarganfod ffyrdd o wella profiad y rheini sy’n mynychu sioeau celf ac o ddeall beth yw barn cynulleidfaoedd ar arddangosfeydd.

I gyrraedd y nodau hyn, maent wedi cydweithio â phartneriaid (Artes Mundi ac Oriel Wrecsam) ar dywysydd digidol y gellir ei gymhwyso at wahanol ganolfannau, cynulleidfaoedd a themâu. Pleser o’r mwya yw agor drysau Artes Mundi 7 i fersiwn Beta o’r hyn, yn ddi-os, a ddaw’n offeryn a fydd yn gweddnewid pethau i sefydliadau’r celfyddydau.

 

Croeso i offeryn celf Artes Mundi 7. I ffwrdd â ni!

 

Mae offeryn celf Artes Mundi 7 a ddatblygwyd gan G39 a NESTA yn rhyngweithiol. Crwydrwch o gwmpas yr arddangosfa gan lywio’ch ffordd drwy’r ffeithiau a gwybodaeth sydd o ddiddordeb i chi.

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan