Artes Mundi 7 - Sgyrsiau ac Ymgomiau dan arweiniad Artistiaid

Date posted: October 20, 2016

Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau ac ymgomiau dan arweiniad yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 7 – John Akomfrah, Neïl Beloufa, Amy Franceschini / Futurefarmers, Lamia Joreige, Nástio Mosquito a Bedwyr Williams.
Nástio Mosquito, The Transitory Suppository: Act#I Another Leader, 2016. Photo:Polly Thomas

Nástio Mosquito, The Transitory Suppository: Act#I Another Leader, 2016. Photo:Polly Thomas

Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 9:30 – 17:00

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Tocynnau gan gynnwys lluniaeth yn y bore a’r prynhawn

£25/ £20* consesiynau.

(*Consesiynau sydd yn gymwys: myfyrwyr llawn amser gyda ad dilys a’r ddi-waith)

ARCHEBWCH YMA

Sefydliad â ffocws rhyngwladol yw Artes Mundi â’i gartref yng Nghaerdydd. Drwy ein harddangosfa a gwobr eilflwydd a llawer o gomisiynau a phrosiectau cymunedol cysylltiedig eraill, rydym yn anelu at gydnabod a chyflwyno gwaith gan artistiaid gweledol cyfoes blaenllaw o bedwar ban byd.

Bydd cyflwyniadau gan bob un o’n hartistiaid ar y rhestr fer yn ymgymryd â gwahanol ffurfiau – sgyrsiau, perfformiadau a dangosiadau ffilm. Dyma gyfle i roi ystyriaeth ddwysach i waith pob artist megis hanesion ymfudo – rhai personol ac ar y cyd –  a phobl ar wasgar, globaleiddio, strwythurau grym gwleidyddol, ein hofnau a phryderon personol a beth yw ystyr bod yn ddynol gyda’i holl ddiffygion, mympwyon a photensial.

Bwriad y diwrnod yw rhoi mynediad ehangach i’r syniadau a’r themâu sy’n rhedeg drwy waith pob artist ond hefyd ystyried y cyflwyniadau hyn fel catalydd ar gyfer trafodaeth am gymdeithas, diwylliant a defnyddioldeb celf. Gan ddod â gwahanol leisiau at ei gilydd o wahanol ddiwylliannau o bob cwr o’r byd rydym yn eich gwahodd i wrando ac ymuno â’r drafodaeth yma.

Yn sgil sgyrsiau gan yr artistiaid, bydd Claire Doherty (Cyfarwyddwr Situations) yn arwain ymgom â’r gynulleidfa ynghyd â Chyfarwyddwr Artes Mundi Karen MacKinnon a detholwyr Artes Mundi 7 Élise Atangana (curadur llawrydd) ac Alistair Hudson (Cyfarwyddwr MIMA).

Amserlen

09:30 – 10:00               Cofrestru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00 – 10:15              Rhagarweiniad – Karen MacKinnon, Chyfarwyddwr Artes Mundi

10:20 – 10:50             Sgyrsiau artistiaid 1

10:55 – 11:30              Sgyrsiau artistiaid 2

11:30 – 11:50              Toriad bore –Te/ Coffi ar gael yn y Bwyty

11:50 – 12:20              Sgyrsiau artistiaid 3

12:25 – 13:00             Sgyrsiau artistiaid 4

13:00 – 14:00              Toriad i Ginio

14:00 – 14:30                 Sgyrsiau artistiaid 5

14:30 – 15:00                Sgyrsiau artistiaid 6

15:05 – 15:35              Toriad prynhawn  – Te/coffi ar gael yn y Bwyty

15:35 – 16:45              Claire Doherty mewn sgwrs â Chyfarwyddwr Artes Mundi Karen MacKinnon a detholwyr Artes Mundi 7 Élise Atangana ac Alistair Hudson.

 

Noddwyd gan

Cardiff met logo 01

 

funders-logos

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan