Artes Mundi ac Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cyflwyno gwaith celf i’r Senedd

Date posted: June 23, 2014

Julie Morgan AM with Prince's Trust and Artes Mundi participantsAr ôl i brosiect llwyddiannus yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog ddod i ben, aeth Artes Mundi â grŵp o bobl ifanc a gymerodd ran yn y rhaglen i’r Senedd i gyflwyno gwaith celf a grëwyd gan y bobl ifanc eu hunain i Julie Morgan AC.

Roedd yr artist Kim Thompson wedi arwain y prosiect hwn yn ystod y chwe mis cyn hynny, gan roi cyfle i ddau grŵp o bobl ifanc rhwng 16-25 oed gael blas ar brosesau creadigol cyffrous gan gynnwys ffotograffiaeth, gwneud printiau, resinau a phlastigau a Photoshop; yn ogystal ag ymweliadau ag arddangosfa ac oriel yng Nghaerdydd a Bryste.

Ar ddiwedd y sesiynau blasu cynhaliwyd arddangosfeydd o’r gweithiau celf a gynhyrchwyd; enw’r cyntaf oedd ‘Mynegwch eich hun’ wedi’i arddangos yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd a’r ail oedd ‘Byd o Wahaniaeth’ a arddangoswyd yn Neuadd Dewi Sant.  Dan arweiniad Kim, roedd y bobl ifanc wedi gallu archwilio eu profiadau o’r byd.

 

Dywedodd Kyle, un o’r bobl ifanc a gyflwynodd y gwaith celf yn y Senedd, “Mae’r prosiect wedi helpu i roi mwy o brofiad i fi o ran datblygu syniad a chreu gwaith celf gorffenedig.”

Ac meddai Alice, un arall a gymerodd ran, “Mae wir wedi rhoi hwb i fy hyder, rwyf nawr yn teimlo fy mod i’n dda am wneud llawer o bethau a doeddwn i ddim yn gwybod hynny cynt.”

Mae’r gwaith celf sydd ar fenthyg i’r Senedd yn ddarn ysgrifennu-â-golau a luniwyd ar y cyd gan y bobl ifanc, gyda chymorth Kim, ac mae bellach i’w weld yn ei ysblander yn swyddfa Julie Morgan.

Dywedodd Julie Morgan AC wrth dderbyn y gwaith celf, “Rwyf wrth fy modd o gael y darn gwaith celf hwn yn hongian yn y swyddfa i bawb sy’n dod i’r swyddfa ei weld. Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn cefnogi prosiectau fel hyn sy’n rhoi modd i bobl ifanc ymwneud ag Artes Mundi a chelfyddyd. Rhaid gwneud yn siŵr nad yw celf yn cael ei weld yn rhywbeth ar gyfer yr elît yn unig ond yn hytrach ei fod yn rhywbeth i bawb.”

logo strip new

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan