Artes Mundi yn cyhoeddi Karen MacKinnon fel eu Cyfarwyddwr newydd

Date posted: May 21, 2013

Mae Karen MacKinnon wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr Arddangosfa a Gwobr Celfyddydau Gweledol Ryngwladol Artes Mundi.

Mae MacKinnon, sydd â’i chartref yng Nghymru, yn gweithio fel curadur rhyngwladol ers un deg chwech o flynyddoedd, gan gynnwys rolau yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe a Chapter, Caerdydd. Yn ystod yr amser hwnnw, mae wedi trefnu a churadu arddangosfeydd cyfoes a hanesyddol ac wedi datblygu diddordeb penodol yn y cysylltiadau rhwng lleol a byd-eang, lle a lleoliad. Yn fwy diweddar, mae wedi bod yn gweithio mewn nifer o gyd-destunau gwahanol ar safle ac oddi arno, gan weithio ag ymarferwyr sy’n gymdeithasol effro yn ogystal â’r rheini y mae eu gwaith yn seiliedig ar yr oriel.

Yn 2005, curadodd yr arddangosfa Somewhere Else Cymru yn Biennale Fenis oedd yn cynnwys gwaith Peter Finnemore, Laura Ford, Paul Granjon a phreswyliad gyda Bedwyr Williams. Yn 2008, bu’n cydguradu â Maria Clara Bernal yr arddangosfa Displaced: celf gyfoes o Golombia a ddangosodd waith 15 artist gan gynnwys artistiaid megis Oscar Munoz, Jose Alejandro Restrepo a Maria Elvira Escalon.  Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar Lets see what happens… cyfnewid rhyngwladol rhwng saith artist Tim Davies, Yingmei Duan, Paul Emmanuel, Owen Griffiths, Zeng Huanguang, Maleonn Ma a Fern Thomas. Bydd MacKinnon yn dychwelyd i guradu’r arddangosfa hon i Oriel Gelf Glynn Vivian a gynhelir ar draws 8 o ganolfannau a mannau cyhoeddus yn Abertawe ym mis Hydref 2013.

Yn ôl Karen MacKinnon: “Dw i wrth fy modd ymgymryd â swydd Cyfarwyddwr Artes Mundi. Menter ryngwladol bwysig iawn yw Artes Mundi, sy’n cyflwyno ac yn cefnogi artistiaid cyfoes ar adegau allweddol o’u gyrfaoedd. Mae’n dod at ei gilydd rai o brif artistiaid y byd mewn un arddangosfa eilflwydd rymus sy’n sôn am y cyflwr dynol mewn cynifer o wahanol ffyrdd. Er mai’r Arddangosfa a’r Wobr sy’n aros wrth wraidd Artes Mundi, dw i’n edrych ymlaen at ddatblygu partneriaethau, cydweithrediadau a rhwydweithiau byd-eang pellach i greu gwe o weithgarwch sy’n dathlu bywiogrwydd a diben celf gyfoes yng nghanol ein diwylliant rhyngwladol”.

Dywedodd Mathew Prichard CBE, Cadeirydd Artes Mundi: “Rydyn ni wrth ein boddau y bydd Karen MacKinnon yn ymuno ag Artes Mundi. Hi fydd ein Cyfarwyddwr cyntaf o Gymru ac mae’n cynnig profiad a dealltwriaeth helaeth iawn o fyd y celfyddydau yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Dyma gyfuniad a fydd yn adeiladu ar lwyddiant y sefydliad gan ei helpu i barhau i dyfu o ran ei statws byd-eang.”

Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi’n ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes arloesol o bedwar ban byd y mae eu gwaith yn ymgysylltu â realiti gymdeithasol, profiad y mae pobl wedi byw drwyddo a’r cyflwr dynol. Mae Artes Mundi’n fwyaf adnabyddus am ei Harddangosfa a’i Gwobr ryngwladol eilflwydd a gynhelir yng Nghaerdydd. Yr arddangosfa yw sioe celf weledol gyfoes fwyaf a mwyaf cyffrous Cymru. Bydd un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn derbyn y wobr £40,000, y wobr gelf fwyaf yn y DU ac un o’r rhai mwyaf sylweddol yn y byd.

Yn 2012, derbyniwyd gwobr Artes Mundi 5 gan yr artist Mecsicanaidd, Teresa Margolles. Cyn-enillwyr oedd Xu Bing (2004), Eija-Liisa Ahtila (2006), NS Harsha (2008) ac Yael Bartana (2010).

Bydd MacKinnon yn ymgymryd â’i swydd ym mis Gorffennaf 2013 wrth i Artes Mundi gychwyn ar ei chweched cylch. Cynhelir arddangosfa a gwobr Artes Mundi 6 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 25 Hydref 2014. Mae enwebiadau i Artes Mundi 6 yn agored ar hyn o bryd – am fanylion llawn ac i enwebu ewch at www.artesmundi.org

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan