Cyhoeddi Artes Mundi yn Bartner Plus Tate

Date posted: March 25, 2015

TATE_Plus_1_small_use_b

 

Bydd Artes Mundi’n ymuno â rhwydwaith Plus Tate ochr yn ochr â phymtheg sefydliad arall i’r celfyddydau gweledol ar draws y DU. Byddant yn ymuno â’r garfan wreiddiol o ddeunaw partner, ynghyd â phedair oriel y Tate, gan ddyblu maint y grŵp bron.

Yn 2010, lansiwyd Plus Tate i rannu casgliadau ac arbenigedd ac adeiladu rhwydwaith a fyddai’n defnyddio adnoddau’r Tate i gryfhau ecoleg y celfyddydau gweledol cyfoes yn y DU. Mae’r ehangu’n dod yn sgil Adroddiad Comisiwn Warwick a amlygodd bwysigrwydd adeiladu sefydliadau celfyddydau cryf y tu allan i Lundain.

Wrth sôn am y cyhoeddiad dywedodd Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr Artes Mundi, “I Artes Mundi, mae bod yn rhan o Plus Tate ochr yn ochr â llawer o sefydliadau rhagorol eraill yn atgyfnerthu ein safle fel rhan bwysig o dirlun ehangach o lawer. Mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer myfyrio, dysgu a datblygu partneriaethau ehangach. Mae rhannu ein profiadau’n gadael i ni egluro a datblygu ein cyfran unigryw ein hunain o’r tirlun hanfodol hwn.””

Cyhoeddwyd y penderfyniad i estyn rhwydwaith Plus Tate ym mis Medi 2014 a derbyniwyd ceisiadau drwy broses agored lle rhoddwyd gwerth arbennig ar weledigaeth artistig gref, ffocws ar gelf gyfoes, rhaglennu neilltuol i’r cyhoedd ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned leol drwy gelf.

Bellach bydd y rhwydwaith yn ymdaenu’n ehangach ar draws y DU gyda thair canolfan newydd yn cael eu hychwanegu yng Ngogledd Iwerddon, Oriel y Farchnad Ffrwythau yn ymuno yn yr Alban ac Artes Mundi yng Nghymru. Mae tair canolfan yn Llundain hefyd wedi cael eu hychwanegu.

Yn ôl Nicholas Serota: ‘Bydd ehangu’r rhwydwaith yn newid naws Plus Tate yn sylweddol. Dyma sefydliadau sydd i gyd yn cyfrannu i’w cymunedau lleol ond hefyd sydd â phroffil cenedlaethol. Bydd y rhwydwaith ehangach yn dod â gwahanol fathau o brofiad i’r pwll gan hwyluso mwy o gydweithrediad rhwng partneriaid.’

Dywedodd Alex Farquharson, Cyfarwyddwr Nottingham Contemporary: ‘Mae rhwydwaith Plus Tate wedi golygu cysylltiadau agosach rhwng nifer mawr o’r prif sefydliadau i’r celfyddydau gweledol ar draws Prydain. Mae llawer ohonom yn unigryw o ran ein hamgylcheddau lleol; felly, mae’n amhrisiadwy gallu rhannu strategaeth, gwybodaeth a phrofiad gyda’n cymheiriaid ledled y wlad, yn enwedig ar adeg digon heriol yn economaidd a gwleidyddol. Yn hytrach na bod yn ynysig ac yn gystadleuol, mae Plus Tate wedi arwain at rwydwaith o sefydliadau sy’n cefnogi’i gilydd ac sydd wedi ymrwymo i lwyddiant yn ein sector, i’r cyhoedd yn ein gwahanol ardaloedd.’

Yn ôl Hugh Mulholland, Curadur MAC ym Melffast: ‘Mae bod yn rhan o Plus Tate …yn rhoi cyfle i ni ddod yn gyfrannwr gweithredol i’r rhwydwaith sefydledig iawn o orielau eraill sydd eisoes yn ffurfio Plus Tate ac sy’n rhannu ein hawydd i fod yn rhan o’r drafodaeth genedlaethol a rhyngwladol ynghylch gwaith celf weledol cyfoes.’

 

Y partneriaid newydd yw:

Artes Mundi yng Nghaerdydd, Canolfan Gelfyddydau Camden, Canolfan Celf Gyfoes Derry-Londonderry, Y Ganolfan Celf Gyfoes Tsieineaidd ym Manceinion, Oriel Chisenhale yn Llundain, Oriel y Farchnad Ffrwythau yng Nghaeredin, Golden Thread ym Melfast, Amgueddfa ac Oriel Gelf Harris yn Preston, Oriel John Hansard  yn Southampton, Biennale Lerpwl, MAC Belffast, Oriel MK yn Milton Keynes, Modern Art Rhydychen, Oriel Celf Gyfoes y Gogledd yn Sunderland, Oriel De Llundain a Spike Island ym Mryste.

 

Maent yn ymuno â’r deunaw partner gwreiddiol sef: Arnolfini, BALTIC, Cornerhouse/HOME, firstsite, Glynn Vivian, Grizedale Arts, Yr Hepworth Wakefield, Ikon, Kettle’s Yard, mima, MOSTYN, Oriel Gelf Newlyn a’r Exchange, Nottingham Contemporary, Canolfan Pier Arts, Towner, Turner Contemporary, Oriel Gelf Whitworth, Wysing, ynghyd â phedair oriel y Tate.

Bydd grŵp helaethach Plus Tate yn cwrdd â’i gilydd am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2015 i osod yr agenda ar gyfer y cyfnod datblygu nesaf hyd at 2020.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan