Artes Mundi a’r Big Give

Date posted: November 14, 2016

website-slide-4-ipp-trebanog

Mae Artes Mundi wedi’i dethol i gymryd rhan yn Her Nadolig y Big Give, menter codi arian ar-lein fwyaf y DU.

 

Gan ddechrau ar #GivingTuesday, 29 Tachwedd ac yn rhedeg am 72 awr tan 2 Rhagfyr, mae cyfle gwych i gefnogi Artes Mundi a’n prosiectau oherwydd bydd unrhyw gyfraniad a wneir yn ystod yr amser yma’n cael ei ddyblu gan noddwyr y Big Give.

Cydnabyddir Artes Mundi ar draws y byd fel un o’r prosiectau celfyddydau gweledol pwysicaf a mwyaf cyffrous yn y DU. Rydym yn anelu at ddenu cyfanswm o 90,000 o ymwelwyr i’r arddangosfa eleni, 3,500 o blant a chyfranogwyr ifainc i weithdai addysgol, 7,500 o gyfranogwyr i Weithgareddau i’r Teulu a 100,000 arall i weithgareddau Artes Mundi eraill. Heb haelioni ein cefnogwyr, ni allai Artes Mundi barhau i ddangos Celfyddyd Ryngwladol yng Nghymru. Rydym yn dibynnu ar y gefnogaeth yma ar gyfer y gwahanol brosiectau a gweithdai a gynhelir gennym ac rydym o’r farn ei bod mor bwysig ein bod ni yma i ddangos celfyddyd yng Nghymru ac iddi yn ei thro ysbrydoli ac ysgogi unigolion.

Gallwch gael gwybod mwy am Her Nadolig y Big Give yma a chyfrannu ar-lein.

Diolch i chi am eich haelioni a’ch cefnogaeth

Ideas: People : Places, Trebanog Project with artist Owen Griffiths led by Trivallis, Valleys Kids and Artes Mundi. Funded by the Arts Council of Wales. Photo: Michal Iwanowski Ideas: People : Places, Trebanog Project with artist Owen Griffiths led by Trivallis, Valleys Kids and Artes Mundi. Funded by the Arts Council of Wales. Photo: Michal Iwanowski

Ideas: People : Places, Trebanog Project with artist Owen Griffiths led by Trivallis, Valleys Kids and Artes Mundi. Funded by the Arts Council of Wales. Photo: Michal Iwanowski

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan