AR GAU: Gwahoddir enwebiadau ar gyfer Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi 9.

Date posted: March 29, 2019

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi 9.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 17 Mehefin, 5PM ACG

Gellir enwebu artistiaid o unrhyw oed sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng o unrhyw le yn y byd. Rhaid eu bod yn gwneud ac yn arddangos gwaith a dylent eisoes fod yn adnabyddus yn y wlad neu’r rhanbarth lle maent yn byw ac yn gweithio. Bydd yr artistiaid a enwebir hefyd wrthi’n ennill neu eisoes wedi ennill enw da’n rhyngwladol am eu gwaith.

Sefydlwyd Artes Mundi yn 2002 fel arddangosfa a gwobr sy’n ymdrin â’r ‘cyflwr dynol’. Er mwyn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Artes Mundi, rhaid i artistiaid greu gwaith sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â bywydau a phrofiadau beunyddiol pobl gan ymdrin â materion cymdeithasol cyfoes o bob cwr o’r byd mewn ffordd sy’n canu cloch yn lleol ac yn rhyngwladol. Bydd pob enwebiad a dderbynnir yn cael ei adolygu gan banel o ddetholwyr annibynnol a fydd yn dewis rhestr fer o artistiaid i gymryd rhan yn yr arddangosfa eilflwydd. Pleser o’r mwyaf i ni yw cyhoeddi mai’r

rhain fydd Cosmin Costinas (Prif Guradur a Chyfarwyddwr Gweithredol, Para Site, Hong Kong), Elvira Dyangani Ose (Cyfarwyddwr, The Showroom, Llundain) a Rachel Kent (Prif Guradur, Amgueddfa Celf Gyfoes, Sydney).

Cynhelir Artes Mundi 9 yng Nghaerdydd o ddiwedd 2020 tan ddechrau 2021 a bydd yr artist buddugol yn derbyn gwobr o £40,000.

Ym mis Ionawr 2019, enillwyd Gwobr Artes Mundi 8 gan y gwneuthurydd ffilm ac artist o Wlad Thai Apichatpong Weerasethakul: “Dyma ddiwrnod arbennig,” meddai, “ac anrhydedd mawr. Roeddwn i eisoes yn ddiolchgar am gyrraedd y rhestr fer yng nghwmni artistiaid sydd mor ysbrydoledig a gwych ond tipyn o syndod yw cael fy enwi fel yr enillydd.”

Yn ôl rheithgor Artes Mundi 8 mewn datganiad ar y cyd: “Pan fydd amserau’n galed, nid yw weithiau’n ddiogel siarad yn rhy agored am wleidyddiaeth ac mae Apichatpong Weerasethakul yn cynnig i ni ambell offeryn cynnil i ddal ein tir; mae methodoleg cuddliwio a amlygir yn Invisibility yn arf pwerus yn yr amserau helbulus hyn. Er, yn y gorllewin, fod Weerasethakul yn fwyaf adnabyddus fel cyfarwyddwr ffilmiau hir, dymunai’r rheithgor dalu gwrogaeth i’r ffordd egnïol y mae ei waith oriel yn gofyn cwestiynau taer o wneud ffilmiau, adrodd straeon a sefyllfa wleidyddol a chymdeithasol yr artist.”

Aelodau rheithgor Artes Mundi 8 oedd Oliver Basciano, Golygydd Rhyngwladol, ArtReview; Laura Raicovich, curadur annibynnol sy’n byw yn Ninas Efrog Newydd; Mami Kataoka, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phrif Guradur, Amgueddfa Gelf Mori, Tokyo ac Anthony Shapland, Cyfarwyddwr Creadigol, g39, Caerdydd.

Gall enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 9 gael eu cyflwyno gan guraduron, artistiaid, awduron, beirniaid, orielwyr a haneswyr celf neu gan unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n ymwneud â’r celfyddydau gweledol neu’n ymddiddori ynddynt. Rhaid iddynt gael eu gwneud drwy’r ddolen ganlynol:

Dylai holl ymholiadau’r wasg gysylltu â:

Fill out my online form.

Stephen Phillips ¦ stephen.phillips@artesmundi.org ¦ 0044 (0)300 7777 300

—————————————————————————

Nodiadau i Olygyddion:

Ynglŷn ag Artes Mundi

Sefydliad celfyddydol rhyngwladol yw Artes Mundi â’i gartref yng Nghaerdydd. Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi yn ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes rhyngwladol ac arloesol y mae eu gwaith yn ymdrin â realiti gymdeithasol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo. Cynhelir Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi’n eilflwydd gan redeg rhaglen barhaus o brosiectau ymestyn allan a dysgu ochr yn ochr â’r arddangosfa a gwobrwyo cyhoeddus.

Ariennir Artes Mundi’n gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd.

Enillwyr blaenorol Gwobr Artes Mundi

Apichatpong Weerasethakul (2019), John Akomfrah (2017), Theaster Gates (2015), Teresa Margolles (2012), Yael Bartana (2010), N S Harsha (2008), Eija-Liisa Ahtila (2006) a Xu Bing (2004).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan