Enwebiadau Artes Mundi 8 (closed)

Date posted: April 4, 2017

Mae pob Gwobr Artes Mundi yn dechrau gyda galwad agored am enwebiadau.  Daw’r enwebiadau o bob cwr o’r byd, wedi’u cyflwyno gan artistiaid, curaduriaid, cyfarwyddwyr amgueddfeydd ac orielau, sefydliadau diwylliannol eraill ac aelodau o’r cyhoedd. Adolygir yr holl enwebiadau gan ddetholwyr annibynnol.

I gael eu hystyried ar gyfer Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi, rhaid bod artistiaid eisoes wedi sicrhau cydnabyddiaeth am ansawdd eu gwaith yn eu gwlad neu eu maes eu hunain a rhaid iddynt fod ar y ffordd i ddatblygu gyrfa ryngwladol uchel ei phroffil. Rhaid bod eu gwaith yn ymgysylltu â syniadau am ddynoliaeth, realiti gymdeithasol a phrofiad y maent wedi byw drwyddo. Ystyrir y disgrifiad olaf yn y termau ehangaf bosibl, a gellir ei gyflawni mewn amrywiaeth eang o gyfryngau. Ni chyfyngir enwebiadau o ran oedran na chenedligrwydd.

Rhaid derbyn pob enwebiad erbyn 17:00 GMT 15 Mai 2017. 

PWYSIG – CYN I CHI DDECHRAU

Mae dwy adran i’r ffurflen enwebu. Mae’r gyntaf yn gofyn am ychydig wybodaeth amdanoch chi a’r ail am enw a rhywfaint o wybodaeth am yr artist rydych yn ei enwebu ar gyfer Gwobr Artes Mundi 8. Os mai artist ydych chi sydd â diddordeb yn y wobr, dylech nodi na chewch eich enwebu’ch hun. Croeso i chi ofyn i rywun arall eich enwebu, yn ddelfrydol gweithiwr proffesiynol yn y celfyddydau sy’n nabod eich gwaith yn dda.

Nid ydym yn gofyn am lawer o wybodaeth ond bydd angen fan leiaf roi enw’ch artist enwebedig, URL un wefan o leiaf (hyd at uchafswm o bedair) lle gellir gweld gwaith yr artist ac esboniad byr iawn pam, yn eich tyb chi, byddai’r artist a enwebir gennych  yn ymgeisydd da ar gyfer Gwobr Artes Mundi. Byddai’n fuddiol os gallwch ddarparu manylion cyswllt yr artist ond nid yw hyn yn hanfodol.

I gyflwyno’ch enwebiad, defnyddiwch y ddolen isod. Oherwydd cyfyngiadau’r system arolygu, yn y Saesneg yn unig y mae’r ffurflen ar gael. Hoffem ymddiheuro am hyn.

 

nominate button for website

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan