Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis

Date posted: May 26, 2020

Yn Artes Mundi rydyn ni’n colli’r sgyrsiau ymdroellog hynny – ond sydd eto’n rhoi llawer o oleuni i ni – dros baned ac ambell lymaid. Mae ein myfyrdodau diweddar yn pwyntio at ystod o bosibiliadau, pryderon a beirniadaethau newydd sy’n effeithio ar artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau wrth i ni lywio ein ffordd drwy’r amserau presennol. Rydyn ni eisiau cael hyd i ffyrdd o gysylltu â’n gilydd unwaith eto.

Yn agored i bob ymarferwr sy’n byw yng Nghymru, mae tîm Artes Mundi yn cynnal clonc prynhawn anffurfiol. Fforwn agored yw hwn i ni ddod at ein gilydd i rannu meddyliau a safbwyntiau wrth i ni add asu a dechrau dychmygu a siapio ein dyfodol gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n eich gwahodd i gyd i fynychu ac ychwanegu at y sgwrs yma. Rydyn ni am i’r digwyddiad gael ei siapio gynnoch chi. Defnyddir eich cyfraniadau, cwestiynau a sylwadau i strwythuro a chynhyrchu sgyrsiau ac ymholiadau i’r dyfodol. Daw gwybodaeth bellach ynglŷn â hynny yn y man.

Gallai testunau droi o gwmpas amrywiaeth eang o syniadau’r funud gan gynnwys y sefyllfa o ran gwneud a gweithredu, y gorau a’r gwaethaf o’n hamgylchiadau ac a yw hyn yn cynnig cyfle am newid. Gall awgrymiadau fod mor agored, amodol neu ddamcaniaethol â bo’n addas.

Cynhelir y digwyddiad yn Saesneg. 

Amser a lleoliad 

Rydyn ni eisiau cael hyd i amryw o ffyrdd o gysylltu eto, felly i ddechrau, byddwn yn cynnal Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis.

Sut i gofrestru 

I gymryd rhan ewch at dudalen Eventbrite Artes Mundi – CLICIWCH YMA 

Anfonir dolen atoch i’ch gwahodd i gymryd rhan gan ddefnyddio Zoom 

Neu, os na allwch ymuno â ni, croeso i chi gyflwyno meddyliau ac ymholiadau i info@artesmundi.org 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan