Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis

Date posted: May 26, 2020

Yn Artes Mundi rydyn ni’n colli’r sgyrsiau ymdroellog hynny – ond sydd eto’n rhoi llawer o oleuni i ni – dros baned ac ambell lymaid. Mae ein myfyrdodau diweddar yn pwyntio at ystod o bosibiliadau, pryderon a beirniadaethau newydd sy’n effeithio ar artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau wrth i ni lywio ein ffordd drwy’r amserau presennol. Rydyn ni eisiau cael hyd i ffyrdd o gysylltu â’n gilydd unwaith eto.

Yn agored i bob ymarferwr sy’n byw yng Nghymru, mae tîm Artes Mundi yn cynnal clonc prynhawn anffurfiol. Fforwn agored yw hwn i ni ddod at ein gilydd i rannu meddyliau a safbwyntiau wrth i ni add asu a dechrau dychmygu a siapio ein dyfodol gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n eich gwahodd i gyd i fynychu ac ychwanegu at y sgwrs yma. Rydyn ni am i’r digwyddiad gael ei siapio gynnoch chi. Defnyddir eich cyfraniadau, cwestiynau a sylwadau i strwythuro a chynhyrchu sgyrsiau ac ymholiadau i’r dyfodol. Daw gwybodaeth bellach ynglŷn â hynny yn y man.

Gallai testunau droi o gwmpas amrywiaeth eang o syniadau’r funud gan gynnwys y sefyllfa o ran gwneud a gweithredu, y gorau a’r gwaethaf o’n hamgylchiadau ac a yw hyn yn cynnig cyfle am newid. Gall awgrymiadau fod mor agored, amodol neu ddamcaniaethol â bo’n addas.

Cynhelir y digwyddiad yn Saesneg. 

Amser a lleoliad 

Rydyn ni eisiau cael hyd i amryw o ffyrdd o gysylltu eto, felly i ddechrau, byddwn yn cynnal Cynulliadau Artistiaid ddwywaith y mis.

Cynulliad yr Artistiaid 4: Dydd Gwener 24 Gorffennaf, 2.30yp

Beth yw’r modelau cymeradwy ar gyfer ffioedd a fframweithiau talu eraill i artistiaid? Sut rydyn ni’n gosod safonau a chytuno ar delerau?

Byddwn yn anfon y ddolen hon ymhen pythefnos at bawb sy’n cofrestru i fod ar y rhestr bostio

Sut i gofrestru 

Yn dilyn adborth gan artistiaid drwy Holly Davey, mae’r Cynulliadau Artistiaid a gynhelir gan Artes Mundi bellach yn hollol agored. Erbyn hyn, does dim rhaid i chi archebu tocyn i’w mynychu. I ymuno, cofrestrwch isod i dderbyn cylchlythyr ein Cynulliadau Artistiaid a anfonir 24 awr cyn pob cyfarfod neu anfon neges uniongyrchol atom a byddwn yn rhannu’r ddolen cyn y cyfarfod. Anfonir dolen atoch i’ch gwahodd i gymryd rhan gan ddefnyddio Zoom. 

Neu, os na allwch ymuno â ni, croeso i chi gyflwyno meddyliau ac ymholiadau i info@artesmundi.org 

Ymuno â rhestr bostio Cynulliad yr Artistiaid

Dim ond i anfon gwybodaeth atoch am Gynulliad yr Artistiaid y byddwn yn defnyddio hon. Cedwir eich cyfeiriad e-bost yn ddiogel yn unol â Pholisi Diogelu Data Artes Mundi.

* indicates required

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan