Adam Broomberg ac Oliver Chanarin Trais Dwyfol

Date posted: June 23, 2014

Holy Bible by Broomberg & Chanarin, MACK/AMC, 2013.

Holy Bible by Broomberg & Chanarin, MACK/AMC, 2013.

Adam Broomberg ac Oliver Chanarin

Trais Dwyfol

Dyddiadau’r Arddangosfa: 19 Gorffennaf i 2 Tachwedd 2014

Mae MOSTYN yn cyflwyno, mewn partneriaeth ag Artes Mundi, ddangosiad cyntaf corff newydd o waith gan Broomberg a Chanarin, sef Trais Dwyfol.  Ysbrydolwyd yr arddangosfa hon gan y nodiadau a’r delweddau yr ychwanegodd y dramodydd Bertolt Brecht at ei Feibl personol ei hun, ac mae’r artistiaid hefyd wedi cloddio yn yr Archif Gwrthdaro Modern, sef y casgliad ffotograffig mwyaf o’i fath yn y byd. Maent wedi llunio arddangosfa sy’n codi cwestiynau ynghylch y llinyn mesur na sonnir amdano sydd ar waith wrth greu darluniau gweledol o wrthdaro.

 

Ar ymweliad ag archifau Bertolt Brecht ym Merlin, daeth Broomberg a Chanarin ar draws arteffact rhyfeddol, sef Beibl personol Brecht.  Daliodd y gwrthrych eu sylw oherwydd fod llun o gar rasio yn sownd ar ei glawr. Y tu mewn i’r tudalennau gwelsant fod y dramodydd o’r Almaen wedi defnyddio ei Feibl fel llyfr nodiadau;  roedd wedi gludo lluniau ynddo, tanlinellu ymadroddion a gwneud nodiadau ar yr ochrau. Roedd hyn yn ysbrydoliaeth ar gyfer eu Holy Bible darluniadol nhw eu hunain, a gyhoeddwyd gyntaf ganddynt ar ffurf llyfr (cyhoeddwyd gan Mack, 2013) ac sydd nawr yn cael ei ddangos ym MOSTYN am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig fel arddangosfa ar raddfa lawn. Ar gyfer y prosiect hwn, aeth yr artistiaid ati i gyflwyno lluniau a godwyd o’r Archif Gwrthdaro Modern (yr archif fwyaf yn y byd sy’n ymroddedig i luniau rhyfel a gwrthdaro) wedi’u cyfuno ag ymadroddion yn y testun sydd wedi’u tanlinellu ganddynt ag inc coch.

Yn sail i waith yr arddangosfa mae traethawd byr gan yr athronydd o Israel, Adi Ophir. Yn ei waith llenyddol, mae Ophir yn gwneud y sylw fod Duw yn datgelu ei hun yn y Beibl yn bennaf trwy drychinebau, ac mae’n ystyried bod testun y Beibl yn ddameg am dwf llywodraethu modern.  Am y tro cyntaf mae Broomberg a Chanarin drwy’r arddangosfa yn dangos y ddameg hon yn rymus ac yn eglur.

Ochr yn ochr â Trais Dwyfol arddangosir hefyd dau waith pwysig arall gan Broomberg a Chanarin, sef Bywyd Tragwyddol sy’n edrych o’r newydd ar y ffotograff dadleuol a enillodd Wobr Pulitzer 1979 ond na wyddid pwy oedd yr awdur am y 30 mlynedd canlynol; ac Y Diwrnod Na Fu Farw Unrhyw Un, sef cyfres 2008 o ffotograffau llawn symud, nad ydynt yn drosiadol, a gynhyrchwyd pan oedd Broomberg a Chanarin wedi’u gosod ar y rheng flaen gydag unedau’r Fyddin Brydeinig yn Nhalaith Helmand yn Affganistan.

Yn cyd-fynd ag agor yr arddangosfa (dydd Sadwrn 19 Gorffennaf 2014) bydd Artes Mundi yn cyflwyno’r ail seminar yn y gyfres ‘Deialogau ar Wrthdaro’. Bydd Gwrthdaro drwy Lygad y Lens yn archwilio: Beth yw’r berthynas rhwng ffotograffiaeth a rhyfel? Sut mae ffotograffwyr ac artistiaid yn portreadu ac yn dehongli gwrthdaro a sut mae’r cyfryngau torfol yn defnyddio ac yn lledaenu’r delweddau hyn?

Bydd y seminar hon yn dwyn at ei gilydd artistiaid, academyddion, damcaniaethwyr a diwinyddion i ystyried a thrafod y gwrthdaro a’r tyndra yn ymwneud ag awduraeth, portreadu a’r hyn sy’n sanctaidd.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gyfres ‘Deialogau ar Wrthdaro’ yn www.artesmundi.org
Mae MOSTYN yn cael cymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Gwasanaeth Celf Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy. Mae Oriel Mostyn Cyf yn elusen gofrestredig sy’n masnachu dan yr enw MOSTYN.

Mae Artes Mundi yn cael ei ariannu yn gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Ymddiriedolaeth Myristica a Sefydliad Waterloo.

MOSTYN, 12 Stryd Vaughan, Llandudno, Conwy, LL30 1AB

+44(0)1492 879201 www.mostyn.org

APartners and Supportersr agor dydd Mawrth i ddydd Sul  10.30am – 5.00pm               MYNEDIAD AM

 

 

 

DDIM