Galwad am berfformwyr

Date posted: October 11, 2017

Dyddiad cau10 Tachwedd 2017 

Gallery 4, National Museum Cardiff, featuring the Williams-Wynn organ, 1774

Gallery 4, National Museum Cardiff, featuring the Williams-Wynn organ, 1774

Yng ngwanwyn 2018, bydd Artes Mundi ac Amgueddfa Cymru’n arddangos comisiwn safle-benodol newydd gan yr artist perfformio rhyngwladol ei fri o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson. Wedi’i eni i fyd y theatr yng Ngwlad yr Iâ, mae gwaith celf Kjartansson yn ymgorffori amrywiaeth o draddodiadau hanesyddol, ffilm, cerddoriaeth, llenyddiaeth a theatr glasurol sy’n portreadu’n chwareus drueni a hiwmor amrwd y cyflwr dynol.
Rydym yn chwilio am gerddorion a all ganu a chwarae’r organ neu’r piano ar gyfer perfformiad dros gyfnod hir o’r enw The Sky in a Room a grëwyd gan Kjartansson ar gyfer organ siambr o’r ddeunawfed ganrif sydd bellach wedi’i gosod yn barhaol yn orielau paentiadau hanesyddol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Gosodwaith yw The Sky in a Room sydd wedi’i ganoli ar berfformiad cerddorol unigol swynol ac eto pruddglwyfus yn orielau casgliad parhaol yr amgueddfa. Cynhelir yr arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o ddydd Sadwrn 3 Chwefror tan ddydd Sul 11 Mawrth 2018.

Chwilio am gerddorion
I greu The Sky in a Room rydym yn galw am gerddorion i ganu a chwarae’r organ yr un pryd. Bydd angen i chi fedru darllen cerddoriaeth yn hollol rwydd ar gyfer y perfformiad yma. Anogir pianyddion i wneud cais. Rhoddir hyfforddiant ychwanegol i’r rheini nad ydynt wedi’u hyfforddi ar yr organ.

Disgrifiad o’r Rôl
Rhaid i’r cerddorion fod yn hynod ymrwymedig ac yn brofiadol mewn canu yn ogystal â bod yn organydd neu’n bianydd medrus. Rhaid i chi fod yn fodlon perfformio o flaen aelodau o’r cyhoedd a bod yn gyfforddus gydag ymwelwyr yn ffilmio ac yn tynnu lluniau yn ystod y perfformiad.

Perfformiad hirfaith sy’n gofyn cryn dipyn yn gorfforol fydd hwn a bydd rhaid i gerddorion chwarae sgôr gerddorol fer ailadroddus.

I wneud cais
Cysylltwch â Melissa Hinkin, swyddog Arddangosfa Artes Mundi: melissa.hinkin@artesmundi.org (03007777300) i fynegi’ch diddordeb a derbyn gwybodaeth bellach. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 10 Tachwedd 2017.

Y broses
Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus drwy e-bost ac anfonir gwybodaeth a’r sgoriau cerddorol perthnasol ymlaen llaw.

Dyddiadau a lleoliadau Sesiynau Ymarfer a Chynhyrchu
Rhaid i gerddorion fynychu’r holl sesiynau ymarfer a gyda Kjartansson ddau ddiwrnod cyn agor yr arddangosfa. Mae sesiynau ymarfer yn debygol o gael eu cynnal ar rai dyddiau penodol ym mis Tachwedd a dechrau mis Rhagfyr. Bydd yn rhaid i gerddorion weithio yn ôl rota wythnosol.

Ffi perfformwyr
Bydd y swydd hon yn cael ei dalu £ 120 y dydd. Cewch eich talu hefyd am y sesiynau ymarfer.

ragnar logo strip

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan