GŴYL Y LLAIS AC ARTES MUNDI

Date posted: February 25, 2016

Pleser o’r mwyaf i ni yw cymryd rhan yng Ngŵyl y Llais 2016 Canolfan Mileniwm Cymru  gydag Speech against itselfgwaith newydd, wedi’i gydgomisiynu, gan yr artist o Beirut, Lawrence Abu Hamdan a Seeing Voices, perfformiad cyfareddol gan Woman’s Hour.

 

 
Bydd gwaith newydd Abu Hamdan, Speech against itself, yn cael ei berfformio yng Ngŵyl y Llais fel traethawd sain byw, sy’n defnyddio cyfres o driniaethau sonig a samplau wedi’u recordio ymlaen llaw a fwriedir i gwestiynu’r ffyrdd sylfaenol rydym yn llefaru, yn gwrando ac yn cael ein clywed heddiw.

Bydd y band enwog Woman’s Hour o Brydain yn cyflwyno eu perfformiad byw newydd sbon Seeing Voices sy’n ymgorffori tafluniad fideo, wedi’i gomisiynu’n arbennig, gan yr artistiaid Adam Broomberg ac Oliver Chanarin ac sy’n defnyddio ffilm sydd heb ei gweld o’r blaen o archifau Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain.

Gŵyl y Llais yw’r dathliad cyntaf o bwys yn y DU o’r llais yn ei holl ffurfiau. Fe’i cynhelir mewn canolfannau ar draws Caerdydd ym mis Mehefin 2016 a bydd yn cynnwys artistiaid lleol, cenedlaethol ac o bedwar ban.

Cyhoeddwyd pwy fydd yn ymddangos yn yr ŵyl yn Llundain heddiw – ewch at y wefan am fwy o wybodaeth a thocynnau.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan