Cynulliadau Gwarchodedig i artistiaid

Date posted: August 11, 2020

Yn dilyn y pedwar Cynulliad Artistiaid hyd yn hyn, bydd Artes Mundi yn cynnal Cynulliadau Artistiaid a warchodir i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu bob mis dan ofal Umulkhayr Mohamed a Sadia Pineda Hameed.

Ym mis Mai 2020, dechreuodd Artes Mundi ein Cynulliad Artistiaid cyntaf fel ffordd o greu cyfleoedd i bob artist sy’n byw yng Nghymru i gynnal sgyrsiau anffurfiol er mwyn rhannu eu profiadau, dulliau gwaith a sefyllfaoedd. Ein bwriad oedd, drwy’r rhain, y gallen ni ddechrau dychmygu a llunio ein dyfodol ar y cyd.

Yn dilyn pedwar Cynulliad cychwynnol, gwelwyd angen creu Cynulliadau Gwarchodedig i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu fel gofodau penodedig a warchodir lle gellid rhannu profiadau’r sector ar yr adeg hon a’u dal gyda pharch. Hwylusir y rhan gan Umulkhayr Mohamed (artist, curadur a chynhyrchydd) a Sadia Pineda Hameed (Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Artes Mundi ac artist).

Gwahoddwn bob artist du a chroenliw sydd heb fod yn ddu sy’n byw yng Nghymru i fynychu’r Cynulliad, cysylltu ac ychwanegu at sgyrsiau am ddyfodol sector y celfyddydau.

Bydd y Cynulliad yn cynnig llawer o gyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r tîm ehangach yn Artes Mundi a chael sgyrsiau pellach â nhw.

Rydym yn ymateb i ac yn gwrando ar bob llais gan ymrwymo i sicrhau nad yw’n gwaith bellach yn caniatáu lle i anghydraddoldebau systemig.

Cynhelir y digwyddiad yn y Saesneg.

Dyddiadau:

Dydd Gwener 28 Awst am 2:30yp

Dydd Gwener 25 Medi am 2:30yp

Dydd Gwener 30 Hydref am 2:30yp

Sut i archebu lle: via Eventbrite

Cynhelir trafodaethau ar Zoom. Os ydych yn methu cael mynediad i’r Cynulliadau hyn neu angen cymorth i’w mynychu, e-bostiwch ni ar info@artesmundi.org. Er mwyn sicrhau y gall artistiaid fynychu a chyfrannu i’r Cynulliad, dyma rai enghreifftiau o’r cymorth y gallwn ei gynnig: sgrindeitlo byw, dehongli BSL a chyfieithu ar y pryd i ieithoedd eraill a chymorth tuag at gostau gofal plant neu gostau WiFi.

Os ydych yn methu ymuno â ni, croeso i chi gysylltu gyda’ch meddyliau, sylwadau a chwestiynau ar info@artesmundi.org  

Cyhoeddir gwybodaeth bellach cyn bo hir am Gynulliadau Artistiaid yn y dyfodol nad ydynt yn ofodau a warchodir i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu. Yn y cyfamser, croesawn sgyrsiau, beirniadaethau a chwestiynau gan bob artist o Gymru ac sy’n byw yng Nghymru. Cysylltwch â ni ar info@artesmundi.org a byddwn yn sicrhau y cewch chi ymateb cyn gynted ag y bo modd.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan