Hito Steyerl & Artes Mundi

Date posted: September 6, 2016

Tristwch mawr i Artes Mundi yw cyhoeddi na fydd yr artist Hito Steyerl bellach yn cymryd rhan yn seithfed Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi. Ar ôl dwys ystyried, mae’r artist wedi penderfynu tynnu’n ôl oddi ar ein rhestr fer am resymau personol. Mae Artes Mundi yn llwyr barchu penderfyniad yr artist ac er ein bod, wrth gwrs, yn siomedig, rydym yn parhau i weithio ar yr arddangosfa ryfeddol hon gyda’r chwe artist sydd ar y rhestr fer.

Yn ôl Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi Karen MacKinnon:

“Rydym yn siomedig bod Hito Steyerl wedi tynnu’n ôl o Artes Mundi 7 am resymau personol, ond yn deall bod y pethau hyn yn digwydd weithiau. Mae bywyd yn gallu mynd yn drech, ond rydym eisoes yn trafod cydweithio â Hito ar brosiect arall yn y dyfodol agos. 

Mae chwe artist anhygoel gynnon ni yn yr arddangosfa sy’n cyflwyno cymysgedd o waith newydd ac sydd eisoes ar gael, gan gynnwys llawer sy’n cael ei ddangos yn y DU am y tro cyntaf. Yn dilyn llwyddiant Artes Mundi 6, teimlwn y bydd Artes Mundi 7 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter yr un mor rymus a difyr â’r tro diwethaf.”

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan