Syniadau: Pobl: Lleoedd: Artistiaid Celfyddyd Nid Celfyddyd yn ennill Gwobrau Cymru Greadigol

Date posted: December 11, 2015

IPP

Pleser o’r mwyaf i ni yw llongyfarch artistiaid Syniadau: Pobl: Lleoedd (S:P:Ll) Rabab Ghazoul ac Owen Griffiths ar eu gwobrau Cymru Greadigol hynod haeddiannol.

Ddoe yng Nghaerdydd, cyflwynwyd  Gwobrau Cymru Greadigol, menter flynyddol dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n anelu at gydnabod y ddawn a photensial gorau un ymysg artistiaid unigol Cymru a thestun cryn falchder i ni yw gweld dau o’r artistiaid sydd wedi bod ynghlwm ag un o’n prosiectau cyfredol – S:P:Ll – yn derbyn cydnabyddiaeth mor bwysig.

Mae Rabab yn gweithio â chymunedau yn y Porth a Phen-y-graig yng nghymoedd y Rhondda, Cynon a Thaf fel rhan o brosiect S:P:Ll Celfyddyd Nid Celfyddyd ers y llynedd.  Mae Celfyddyd Nid Celfyddyd yn deillio o bartneriaeth rhwng Artes Mundi, Plant y Cymoedd a Cartrefi RhCT ac yn rhan o raglen ariannu newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru – Syniadau:Pobl:Lleoedd. Nod y rhaglen yw dwyn at ei gilydd bobl ac asiantaethau lleol i ddatblygu mentrau arloesol sy’n rhoi’r celfyddydau yng nghanol y cymunedau hyn. Rydym wir yn edrych ymlaen at groesawu Owen Griffiths wrth iddo ymuno ag ail gyfnod y prosiect hwn ynghyd ag artistiaid rhyngwladol eraill.

 

I gael gwybod mwy am hyn.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan