Syniadau, Pobl, Lleoedd: Adfywio a chydweithredu drwy'r celfyddydau.

Date posted: June 23, 2014

Ideas, People, Places research phase placard day

Mae Artes Mundi wedi bod yn archwilio sut y gall ymarfer celf gyfoes drawsnewid y ffordd y mae pobl yn ymgysylltu â’u cymuned a’r amgylchedd, gyda’i phartneriaid Plant y Cymoedd a Chartrefi RhCT, a thrwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Drwy gydol mis Mai a mis Mehefin, bu’r artist Rabab Ghazoul yn gweithio gyda thîm o Ymgynghorwyr Cymunedol ifanc yn ardal Pen-y-graig a’r Porth yn Rhondda Cynon Taf i gynllunio a rhedeg cyfres o sgyrsiau creadigol yn y gymuned leol. Dros gyfnod o wythnos, aeth y ‘sgyrsiau’ ati i ymgysylltu â’r gymuned leol drwy ddigwyddiadau gwib; roedd y rhain wedi cynnwys defnyddio siop leol i gynnal digwyddiad cyfnewid straeon lle bu pobl leol yn rhannu eu hatgofion a’u hanesion am yr ardal yno, ac yna cyflwyno themâu a geiriau a godai droeon ar y stryd fawr.

Daeth yr wythnos i ben gyda digwyddiad ffotograffiaeth a oedd yn galw ar y gymuned leol i gymryd rhan mewn lleoliadau penodol o amgylch Pen-y-Graig gyda’r ffotograffydd Michal Iwanowski.

Yn dilyn y gyfres o ddigwyddiadau, cyflwynodd yr Ymgynghorwyr Cymunedol a’r artist gyflwyniadau i’r partneriaid craidd a oedd yn archwilio profiadau, heriau ac effaith y prosiect.
Dyma’r hyn a ddywedodd yr Ymgynghorwyr Cymunedol:  ‘Am brofiad! Mae wedi gwneud i mi feddwl yn wahanol am fy nghymuned ac mae wedi helpu llawer o bobl.’

‘Mae’r prosiect wedi bod yn brofiad cofiadwy ac yn gyfle anhygoel!’

‘Rydw i wedi dysgu bod celf yn ymwneud â gallu mynegi eich hun mewn gwahanol ffyrdd.’

Bydd yr ymchwil hwn yn cefnogi ein cais am gyllid pellach gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o’r rhaglen Syniadau: Pobl: Lleoedd sy’n ceisio buddsoddi mewn nifer fach o brosiectau enghreifftiol a fydd wirioneddol yn rhoi prawf ar fodelau newydd o adfywio a chydweithio drwy’r celfyddydau.

 

Partners and Supporters

Partners and SupportersLottery_portrait_CMYK (1)

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan