RYDYM NI’N RECRIWTIO: Ymunwch â’r Tîm Ymgysylltu!

Date posted: November 11, 2020

Rydym yn chwilio am chwe Chynhyrchydd Ymgysylltu ac un Cynorthwyydd Rhaglenni Cyhoeddus i’n helpu i ymchwilio i, cynllunio a chyflwyno’r Rhaglen Gyhoeddus ar gyfer Artes Mundi 9.

Black text on yellow background. Artes Mundi logo in bottom right corner (word 'artesmundi' all lowercase). Text: We are hiring! Join Our Engagement Team! 6x Engagement Producers, Public Programme Assistant. artesmundi.org. Applications close: Sunday 6 December 2020 at 5pmBydd chwe Chynhyrchydd Ymgysylltu yn gweithio gyda ni i ddatblygu a darparu llwybrau creadigol newydd i mewn i arddangosfa Artes Mundi 9. Byddant yn gweithio’n agos gyda’r arddangosfa, tîm Artes Mundi a’i gilydd i ddatblygu cynnwys ar gyfer teithiau, gweithdai a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r gwaith yn yr arddangosfa. I ddarganfod mwy am artistiaid Artes Mundi 9 ar restr fer, cliciwch yma i weld cyflwyniad byr.

Bydd Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus yn gweithio gyda’r Curadur Rhaglenni Cyhoeddus a’r tîm o Gynhyrchwyr Ymgysylltu i ddatblygu a chydlynu Rhaglen Gyhoeddus Artes Mundi 9. Byddant yn cynorthwyo i ddylunio, cyflwyno a gwerthuso teithiau, gweithdai a digwyddiadau, yn bersonol ac ar-lein, sy’n ymwneud â gwaith a gyflwynir yn yr arddangosfa. Mae hon yn rôl ymarferol a chyffrous.

Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau am y naill rôl neu’r llall, peidiwch â phetruso rhag cysylltu â Letty Clarke, Curadur Rhaglenni Cyhoeddus ar opportunities@artesmundi.org

Chynhyrchydd Ymgysylltu – Sut i wneud cais 

Dylai ymgeiswyr wneud cais am Dylai y rôl yma drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal, a’u cyflwyno drwy e-bost at opportunities@artesmundi.org gan nodi Cynhyrchydd Ymgysylltu yn y llinell bwnc.

Cynhyrchydd Ymgysylltu – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais (PDF)
Cynhyrchydd Ymgysylltu – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais (Doc)
Cynhyrchydd Ymgysylltu – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais LARGE PRINT (Doc)
Cyfleoedd Cyfartal (Doc)

Ceir manylion dewisiadau eraill ar gyfer ymgeisio yn y nodiadau arweiniol a geir yn y ddogfen hon. 

dyddiad cau ar gyfer ceisiadaudydd Sul 6 Rhagfyr 2020 am 5yp
Cynhelir cyfweliadauddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020
Cynhelir cyfarfod cyntaf y Cynhyrchwyr Ymgysylltu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau: 18 Ionawr 2021 

Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus – Sut i wneud cais 

Dylai ymgeiswyr wneud cais am Dylai y rôl yma drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal, a’u cyflwyno drwy e-bost at opportunities@artesmundi.org gan nodi Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus yn y llinell bwnc.

Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais (PDF)
Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais (Doc)
Cynorthwyydd y Rhaglen Gyhoeddus – Pecyn Gwybodaeth a Gwneud Cais LARGE PRINT (Doc)

Cyfleoedd Cyfartal (Doc)

Ceir manylion dewisiadau eraill ar gyfer ymgeisio yn y nodiadau arweiniol a geir yn y ddogfen hon. 

dyddiad cau ar gyfer ceisiadaudydd Sul 6 Rhagfyr 2020 am 5yp
Cynhelir cyfweliadauddydd Llun 21 a dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020
Y dyddiad dechrau delfrydol18 Ionawr 2021 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan