Karen Mirza ac Brad Butler: 'The Exception and the Rule'

Date posted: October 30, 2014

Karen Mirza and Brad Butler, Museum of Non Participation, performance still, 2013.

Karen Mirza and Brad Butler, Museum of Non Participation, performance still, 2013.

 

Cydweithiodd Mirza a Butler gyda thrigolion Caerdydd er mwyn llwyfannu un o ‘ddramâu dysgu’ byrion Bertolt Brecht, ‘The Exception and the Rule’. Mae’r ‘rheol’ yn awgrymu iaith gyfreithiol neu gyfarwyddeb, tra bod yr ‘eithriad’ yn cyfleu syniad o fod yn anllywodraethol, neu o chwilio am rywbeth i ddisodli’r wladwriaeth neu’r farchnad rydd.

Gyda’i gilydd, maent yn ddatganiad, na all y rheol fodoli heb yr eithriad, ac yn gwestiwn hefyd ynghylch union natur yr eithriad hwnnw. Mae Mirza a Butler yn eich annog i ymwneud â’r prosiect ac i ymgyfoethogi a chydweithio, mewn cyd-destun lle mae profiadau/arbenigeddau personol a dehongliadau ar y cyd yn dod at ei gilydd wrth i’r ddrama gael ei chyflwyno i’r cyhoedd.

Dydd Sadwrn 8 Tachwedd, 

Y Deml Heddwch, Canol Dinas Caerdydd

Hyd 2 Awr

Gwybodaeth am docynnau

Rhad ac am ddim – archebwch docyn YMA

Nid oes angen i ddeiliaid pasys Experimentica brynu tocyn ar wahân ar gyfer y digwyddiad hwn

Comisiynwyd gan Artes Mundi 6 gyda chefnogaeth Chapter.

Dolenni perthnasol

www.museumofnonparticipation.org

www.templeofpeaceandhealth.com