Galwad am gyfranogwyr - The Exception and the Rule

Date posted: April 22, 2014

 

Karen Mirza and Brad Butler, Museum of Non Participation, performance still, 2013.

Karen Mirza and Brad Butler, Museum of Non Participation, performance still, 2013.

A ydych yn artist sy’n ymhél ag actifiaeth, yn drefnydd cymunedol neu’n berchennog busnes bach? 

A ydych yn rhywun sy’n cwestiynu’r status quo?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn datgelu strwythurau pŵer ac allgau?

Ai’r eithriad a’r rheol ydych chi?

Mae Artes Mundi wedi comisiynu’r artistiaid o’r DU, Karen Mirza a Brad Butler i gyflwyno ‘Amgueddfa Anghyfranogiad’, rhan o’u ffug-amgueddfa a chorff gwaith parhaus sy’n herio anghyfranogiad a’r agwedd gymdeithasol-wleidyddol ar gelf.

Ar gyfer y cyflwyniad hwn, mae Mirza a Butler yn gwahodd trigolion lleol i fynychu gweithdai a llwyfannu un o ‘ddramâu dysgu’ byrion Bertolt Brecht, ‘Yr Eithriad a’r Rheo’l. Mae’r ‘rheol’ yn awgrymu iaith gyfreithiol neu gyfarwyddyd, tra bydd ‘eithriad’ yn awgrymu bod yn afreolus neu chwilio am ddewis arall heblaw’r wladwriaeth neu’r farchnad rydd. Gyda’i gilydd, mae’r ddau’n gweithredu fel gosodiad i’r perwyl ‘na all y rheol fodoli heb yr eithriad’, ac fel cwestiwn ynglŷn â natur bod yn eithriad efallai. Drwy gyfrwng stori am farsiandwr a’i was, mae’r Eithriad a’r Rheol yn edrych ar themâu cyfalafiaeth ac economeg, llafur a hierarchaeth, deddfwriaeth ac ideoleg y wladwriaeth, cuddio a chyfrinachedd a diffyg hawliau undebau.

Mae’r artistiaid yn eich gwahodd i fwyta, siarad, ymarfer a pherfformio gyda’ch gilydd er mwyn ystyried ac actio sut mae’r themâu hyn yn amlygu eu hunain yn ein bywydau bob dydd, i edrych ar sut y gellir eu hestyn i’r gynulleidfa fel cyfranogwyr gweithredol. Un o sawl drama addysgu gan Brecht yw ‘Yr Eithriad a’r Rheol’. Brecht ei hun a drosodd y term fel ‘drama ddysgu’, a’i fwriad oedd addysgu pobl am wleidyddiaeth sosialaidd yn bennaf. Yn nodweddiadol, mae’r ffurf hon ar theatr wleidyddol yn ffafrio swyddogaeth dros gynnwys ac yn pwysleisio cyd-ddysgu ac addysgu drwy wahanol ddulliau perfformio. Mae’n ymgais i dorri unrhyw raniad rhwng yr awdur a’r gynulleidfa drwy ystumiau atblygol sy’n datgelu ‘mecaneg y theatr’. Drwy hon a dramâu eraill, datblygodd Brecht ffordd i’r rhai nad ydynt yn actorion ddysgu drwy chwarae rolau, ystumio, cael gwared â’r rhaniad rhwng yr actorion a’r gynulleidfa a chanolbwyntio ar y broses yn hytrach na’r prosiect terfynol.

Gan weithio yn yr un modd, mae Mirza a Butler yn eich annog i fynd i mewn i’r prosiect mewn ysbryd o gydgyfoethogi a chydweithrediad, lle mae profiadau/arbenigedd personol a chyd-ddehongli i gyd yn dod at ei gilydd yn y pen draw yng nghyflwyniad cyhoeddus y ddrama.

Dyddiadau ac Amserau Ymarfer

Nos Wener 22 Hydref 19.00-21.00 cwrdd a chyfarch anffurfiol a chymdeithasol gyda chwaraewyr ac artistiaid

Dydd Gwener 24 Hydref Artes Mundi 6 yn agor

Gweithdy I

 Nos Wener 31 Hydref 18.00-22.00

Dydd Sadwrn 1 Tachwedd 10.00-18.00

Dydd Sul 2 Tachwedd 10.00-18.00

Gweithdy II

Nos Wener 5 Tachwedd 18.00-22.00

Nos Iau 6 Tachwedd 18.00-22.00

Dydd Gwener 7 Tachwedd 10.00-18.00

Perfformiadau

 Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 10.00 -12.00 ymarfer gwisg

Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 14.00-15.00 perfformiadau

Gofynnwn fod ymgeiswyr yn ymrwymo i fod yn bresennol yn yr holl sesiynau. Mae’ch cyfranogiad rheolaidd yn hanfodol i’r grŵp weithio fel cyfanrwydd. Cynhelir yr ymarferion yn y Llofft yn Chapter ar y dyddiadau uchod. Dylech fod yn ymwybodol nad oes modd mynd at y gofod hwn ond drwy ddringo’r grisiau.

Bydd y cyflwyniad terfynol yn ffurfio rhan o EXPERIMENTICA14: NID YW CYDFODOLI ERIOED WEDI BOD YN HAWDD, Gŵyl Celf Fyw Ryngwladol Chapter i’w chynnal ar draws Caerdydd rhwng 5 a 9 Tachwedd. Bydd pob cyfranogwr yn derbyn pas 5 niwrnod i fwynhau’r ystod gyflawn o ddigwyddiadau’r ŵyl. Am fwy o wybodaeth, ewch at www.chapter.org.

Gwnewch gais heddiw

I wneud cais i gymryd rhan yn y gweithdai a llwyfannu’r ddrama, anfonwch:

– bywgraffiad byr

– disgrifiad 250 o eiriau o’ch diddordeb yn y prosiect

at info@artesmundi.org erbyn 30 Medi, 2014

 Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau cyffredinol at: info@artesmundi.org

Croeso i bawb wneud cais, detholir 10 o bobl i gymryd rhan.

Cynigir lletygarwch a threuliau i’r cyfranogwyr sy’n cael eu dethol.

I ddarllen am berfformiadau eraill o’r gwaith hwn ewch at:

http://blogs.walkerart.org/visualarts/2013/04/26/post-the-exception-and-the-rule/

I gael gwybod mwy am Amgueddfa Anghyfranogiad ewch at:http://www.museumofnonparticipation.org/