Cynhadledd Dysgu

Date posted: June 29, 2016

Datblygu Creadigrwydd mewn Dysgu: effaith yr adrodiad Donaldson

Dydd Iau Hydref 6, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Theatr Reardon Smith. 9.30am-5pm

Mae Artes Mundi yn falch iawn o  gyhoeddi  eu  Chynhadledd Dysgu cyntaf. Bydd y gynhadledd bwysig hon yn archwilio mewn i effaith yr adroddiad Donaldson Dyfodol Llwyddianus. Mi fydd yn archwilio y potensial o ddysgu creadigol , gyda ffocws ar y defnydd creadigol o gelfyddyd cyfoes drwy’r holl gwricwlwm. Digwyddiad hanfodol i brif athrawon, athrawon cynradd & uwchradd o bob pwnc, addysgwyr oriel a gwneuthurwyr polisi.

  • Dysgwch mwy am y diwygiadau addysgol diweddar h.y Adroddiad Donaldson a rhaglen Cyngor Celfyddydau Cymru / Llywodraeth Cymru Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau
  • Dysgwch mwy am sut i ddefnyddio celf gyfoes fel adnodd addysgol ar draws y cwricwlwm
  • Clywch am waith a themau artistiaid Artes Mundi 7 cyn i’r arddangosfa agor
  • Gwelwch astudiaethau achos o ymarfer da a ffyrdd arloesol o weithio
  • Cymerwch rhan mewn 2 weithdy hyfforddiant datblygu proffesiynol sydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau o fewn dysgu creadigol a dysgu celf gyfoes (gweler y dewisiadau ar y dudalen archebu)
  • Rhwydweithio

 

Tocyn £17.50

Consesiynau * £12.50 (COD:DISCCONF)

*Consesiynau sydd yn gymwys: myfyrwyr llawn amser gyda ad dilys a’r ddi-waith

book tickets button Welsh

Poster Detailed final welsh

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan