Yn eisiau: Tywyswyr Byw i gefnogi rhaglen ymgysylltu â’r gynulleidfa i Artes Mundi 6

Date posted: June 19, 2014

Menter celfyddydau gweledol cyfoes rhyngwladol yw Artes Mundi, sy’n ymrwymedig i gydnabod ac arddangos rhai o’r egin-artistiaid mwyaf cyffrous o bedwar ban byd ac i ysbrydoli cynulleidfaoedd hen a newydd. Bob dwy flynedd, detholir rhestr fer a bydd corff gwaith gan bob artist yn cael ei ddangos. Bydd arddangosfa Artes Mundi 6 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a Ffotogallery rhwng 24 Hydref 2014 a 22 Chwefror 2015, yn cynnwys naw corff gwaith gan artistiaid ar restr fer ryngwladol, gan gyflwyno gwaith sy’n trafod y cyflwr dynol ac sy’n ymgysylltu â realiti gymdeithasol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo. Dyfernir Gwobr Artes Mundi 6 ym mis Ionawr 2015 i un o’r artistiaid ar y rhestr fer.

Mae Artes Mundi yn chwilio am dîm o Dywyswyr Byw i gefnogi’r rhaglen ymgysylltu â’r gynulleidfa sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa. Man cyswllt gwerthfawr fydd y Tywyswyr Byw i gynulleidfaoedd, a byddant yn dehongli gweithiau unigol, yn trafod syniadau sy’n deillio ohonynt a’r arddangosfa fel cyfanrwydd. Bydd y rôl yn cynnwys ateb cwestiynau gan ymwelwyr, arwain teithiau tywysedig a dyfeisio a hwyluso gweithdai penodol sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd gan gynnwys teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

• A oes gennych wybodaeth am gelf gyfoes a diddordeb ysol ynddi?

• A oes gennych gymhwyster addysgol sy’n gysylltiedig â chelf gain neu brofiad perthnasol?

• A allwch gyfathrebu’n glir – ar lafar a thrwy ysgrifennu ar amrywiaeth o lefelau ag unigolion o bob oedran?

• A ydych yn frwdfrydig, yn barod i ymgysylltu ac yn ddibynadwy?

Bydd angen i unigolion ymgyfarwyddo’n drylwyr â gwaith pob artist a’i gyd-destun diwylliannol.

Darperir hyfforddiant llawn ym mis Medi cyn i’r arddangosfa agor. Y cyflog fydd £10 yr awr. Mae swyddi rhan-amser a llawn-amser ar gael. Mae’r swyddi hyn yn amodol ar wiriad manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, 18 Gorffennaf 2014

 

Cliciwch yma i lawrlwytho pecyn cais

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag:

Artes Mundi, Siambrau Sant Ioan, Arcêd y Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1BD

Ffôn: +44 (0)2920 555 300, Facs: +44 (0)2920 555 80

 

 

 

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan