Peidiwch byth â meddwl yr athrawon, beth mae'r plant yn meddwl am Artes Mundi ?

Date posted: August 17, 2015

Yn dilyn arddangosfa Artes Mundi 6 roeddem eisiau darganfod fwy am sut roedd plant ysgol a myfyrwyr coleg yn ymateb i’n gweithdai creadigol yn yr orielau.

Roedd yr ymatebion yn ddiddorol am nad ydynt o’r blaen wedi cofnodi profiadau pobl ifanc ynglwm â’n gweithgareddau gweithdy creadigol. Yn benodol roedd ganddom ddiddordeb yn y ddefnydd o iaith a meddwl critigol.

Beth â ddarganfiwyd oedd fod y llethol o ymatebion o natur bositif, gyda llawer yn mynegi ei profiad o gelf gyfoesol fel rhywbeth adfwyedig.

Gwelwch ein cymylau geiriau sydd yn dangos pa eiriau â ddefnyddwyd fwyaf gan bobl i ddisgrifio eu profiad o’r arddangosfa. Y fwyaf y gair, y fwya â ddefnyddiwyd.

 

college 02 wordle primary and secondary (2) individual drwaings and questions collage

 

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan