Artes MUndi @ Wythnos Ffasiwn Caerdydd

Date posted: August 22, 2013

Tynnwch ysbrydoliaeth o gwiltiau clytwaith a ddefnyddiwyd yn y gwaith celf Down Under, a chydweithio’n agos â’r dylunydd ffasiwn Tara Tarapetian ar eich darnau defnydd eich un, i helpu i greu gwisg feiddgar i sioe ola Wythnos Ffasiwn Caerdydd.

SheelaGowdaDownUnder6 (Gallery Ske)

SheelaGowdaDownUnder8 (Gallery Ske)

Yn wreiddiol, crëwyd Down Under o ryw fanion defnydd a gasglwyd gan wragedd tlawd yn Gujarat, India. O graffu’n agos ar waith celf Gowda, byddwn yn dechrau casglu tameidiau bach o ddefnydd a thecstilau i ddatblygu’ch cynlluniau’ch hun. Dewch â’ch darn defnydd eich hun, neu defnyddiwch ein casgliad o decstilau sydd wedi’u rhoddi gan fanwerthwyr lleol.

Peidiwch â cholli’ch cyfle i gydweithio â dylunydd ffasiwn a gweld eich cynlluniau ar y catwalk!

10am-4pm, ddydd Llun 7 – Gwener 18 Hydref, Uned 10, Arcêd Morgan, Canol Dinas Caerdydd.

Darperir y gweithgareddau hyn am ddim gan Artes Mundi mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru ac Wythnos Ffasiwn Caerdydd.

Gweithdy Galw Heibio

Datblygwch eich sgiliau gwnïo gyda’r artist tecstilau proffesiynol, Lisa Porch, wrth iddi arddangos ystod o dechnegau tecstilau sy’n cynnwys appliqué, clytwaith a thestun pwythog. Helpwch i ychwanegu clwt at ein gwisg ddatblygol neu ddechrau ar eich prosiect eich hun. P’un ai dechreuwr, newydd-ddyfodiad neu weithiwr proffesiynol yn y maes ydych, galwch heibio a dechrau rhannu’ch syniadau a’ch sgiliau.

*Gweithdy Am Ddim

Darperir defnydd. Nid oes angen archebu.

Sgyrsiau

quilt image

 

Clytio’r Gorffennol: Cwilt Teiliwr Wrecsam
Ddydd Mercher 16 Hydref, 2 – 2.45pm, Uned 10

Darganfyddwch stori James Williams, teiliwr milwrol o Wrecsam, a dreuliodd ddegawd yn gweithio’n fanwl ar gwilt clytwaith yn ystod ei oriau hamdden. Ymunwch ag Elen Phillips, Curadur Gwisgoedd a Thecstilau yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, i glywed mwy am ei hanes rhyfeddol.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig – i archebu lle, e-bostiwch: melissa.hinkin@artesmundi.org neu ffoniwch Artes Mundi ar: 02920 2055 5300.

Steil a Delwedd
Ddydd Gwener 25 Hydref, 2pm – 2.30pm, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymchwiliwch i’r berthynas rhwng celf a ffasiwn drwy baentiadau a fu’n dylanwadu ar ganrif o steil. Ymunwch ag Anne Prichard, Curadur Celf Hanesyddol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ar daith dywysedig a fydd yn canolbwyntio ar weithiau gan artistiaid megis Rossetti, Renoir ac Augustus John.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig – i archebu lle gweler gwefan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/digwyddiadau/

Ar Ddangos

Bydd detholiad o gwiltiau traddodiadol Cymreig o Ganolfan Cwiltiau Cymreig Jen Jones, Llanbedr Pont Steffan, ar ddangos yn Uned 10 o ddydd Llun 7 – Gwener 18 Hydref.

 

Bydd Artes Mundi’n rhedeg cyfres o weithgareddau creadigol di-dâl a gynhelir y tu allan i’r oriel yng nghanol dinas Caerdydd tan ddiwedd y flwyddyn – cadwch lygad ar ein gwefan am ddigwyddiadau sydd ar ddod  – www.artesmundi.org

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan