Date posted: July 22, 2016

Artes Mundi yw sefydliad celfyddydau gweledol cyfoes mwyaf cyffrous Cymru, sy’n cydweithio ag artistiaid rhyngwladol pwysig i ddarparu arddangosfa eilflwydd o’r radd flaenaf a phrosiectau arloesol eraill. Mae Arddangosfa Artes Mundi 7 yn rhedeg o 21 Hydref 2016  tan 26 Chwefror 2017.

Rydym yn recriwtio am nifer o swyddi dros dro.

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi cyflogedig – 12 hanner dydd 5 Awst


Arweinydd Dysgu ac Addysg (contract 12 mis, llawn-amser neu ran-amser)

Gan ganolbwyntio ar addysg ffurfiol ac anffurfiol, byddwch yn gyfrifol am reoli ein gwaith datblygu proffesiynol gydag athrawon, datblygu adnoddau addysgol a goruchwylio’r Tywysyddion Byw sy’n darparu teithiau a gweithdai addysgol yn Arddangosfa Artes Mundi 7. Mae profiad perthnasol, gwybodaeth am y cwricwlwm a dealltwriaeth o gyd-destun cyfoes y celfyddydau ac addysg yng Nghymru yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a ariennir gan Sefydliad Esmée Fairbairn.

Pecyn cais


Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned (contract 6 mis, rhan-amser)

Byddwch yn gyfrifol am gychwyn, datblygu a meithrin cysylltiadau rhwng Artes Mundi a sefydliadau eraill ar draws de Cymru, gan annog amrywiaeth eang o bobl i ymgysylltu â chelfyddyd gyfoes ar eu telerau eu hunain. Gall orielau ac amgueddfeydd fod yn llefydd sy’n dieithrio rhai pobl a bydd disgwyl i chi ymestyn y tu allan i’r hyn sy’n gynefin i ni a waliau cyfyngol y sefydliad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn debygol o fod â phrofiad ymarferol o brosiectau celfyddydol mewn cymunedau difreintiedig. Ariennir y swydd gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Pecyn cais


 

Tywysyddion Byw ac Arweinydd Tîm Tywysyddion Byw (contract  6 mis, llawn-amser neu ran- amser)

Rydym yn chwilio am dîm o Dywysyddion Byw i weithredu fel pobl gyswllt bwysig i gynulleidfaoedd. Mae’r rôl yn cynnwys ateb cwestiynau gan ymwelwyr, arwain teithiau tywysedig a hwyluso gweithdai penodol  ar gyfer teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae ymgeiswyr yn debygol o fod â chymwysterau mewn celfyddyd gain neu gyffelyb a sgiliau cyfathrebu rhagorol. Ariennir y Rhaglen Tywysyddion Byw gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Pecyn cais


 

Gwirfoddoli gydag Artes Mundi 7

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwd sydd â diddordeb ysol mewn celfyddyd gyfoes. Mae gwirfoddolwyr Artes Mundi yn cyflawni rôl hynod werthfawr, boed yn helpu i redeg y swyddfa, goruchwylio yn yr arddangosfeydd neu stiwardio mewn cynadleddau a digwyddiadau. Os hoffech ymuno â nhw, ewch at ein gwefan i wneud cais.

Pecyn cais available from 9:00am Monday the 25th of July 2016

logo strip jobs

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan