Yn Recriwtio: Rheolwr Datblygu Profiadol

Date posted: February 10, 2015

Mae Artes Mundi yn chwilio am Reolwr Datblygu profiadol i ymuno â’r tîm bach sy’n creu un o raglenni celfyddydau mwyaf blaenllaw a chyffrous y DU.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig iawn am y celfyddydau gweledol ac yn gallu dangos hanes o gryn lwyddiant wrth godi arian o’r sector preifat i gefnogi sefydliadau celfyddydau.

Ar gyfer sgwrs anffurfiol i drafod y swydd yma, cysylltwch â ni ar 02920 555300 neu ebostiwch info@artesmundi.org

Fedrwch chi lawrlwytho disgrifiad y swydd a‘r ffurflen gais drwy ddefnyddio y ddolen isod:

Artes Mundi Development Manager – Information

 

 

Recriwtio: Swyddog Prosiect rhan-amser

 

Mae Artes Mundi yn chwilio am Swyddog Prosiect rhan-amser i ymuno â’r tîm bach sy’n creu un o raglenni celfyddydau mwyaf cyffrous a mwyaf ei bri yn y DU.

Bydd y rôl hon yn allweddol wrth gefnogi’r prosiect partneriaeth Celfyddyd Nid Celfyddyd  a ariennir gan raglen Syniadau: Pobl: Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y Swyddog Prosiect yn cefnogi rheoli prosiectau artistiaid sy’n byw yn y gymuned ac yn cyfrannu at y broses werthuso greadigol. Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau rheoli prosiect a chyfathrebu rhagorol a phrofiad o gyflenwi prosiectau celfyddydau uchel eu safon.

Contract: 3 diwrnod yr wythnos – cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2017

Cyflog:  £17,500.00 pro rata

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9.00 ddydd Llun 2 Mawrth 

Artes Mundi Project Officer Application Pack

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan