Recriwtio: Tywysydd Arddangosfa Uwch

Date posted: July 20, 2018

Mae Artes Mundi yn chwilio am weithiwr celf brwdfrydig gyda chryn brofiad o waith dysgu ac estyn allan i gymryd swydd fel Tywysydd Arddangosfa Uwch dros Artes Mundi 8, fydd yn rhedeg o Hydref 26ain 2019 hyd Chwefror 24ain 2019.

Bydd y Tywysydd Arddangosfa Uwch yn arwain tîm bach o Dywyswyr Arddangosfa sy’n ffurfio’r ddolen gyswllt i’n cynulleidfaoedd er mwyn dehongli’r darnau gwaith a thrafod syniadau sy’n deillio ohonynt a’r arddangosfa fel cyfanwaith.

Y Tywysydd Arddangosfa Uwch fydd yn gyfrifol yn bennaf am gynllunio rhaglen yr Arweiniad Arddangosfa fydd yn cynnwys gweithdai, teithiau a gweithgareddau ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gan gynnwys teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Hefyd bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a gweithredu rhaglen hyfforddi i’r tîm o Dywyswyr Arddangosfa cyn i’r arddangosfa agor.

  • Oes gennych wybodaeth am fyd celf gyfoes ac angerdd drosto?
  • Oes gennych gymhwyster addysgiadol yn ymwneud â chelf gain neu brofiad perthnasol?
  • Allwch chi gyfathrebu’n glir – ar lafar ac yn ysgrifenedig ar wahanol lefelau gydag unigolion o bob oedran?
  • Ydych chi’n frwd, yn barod i weithio’n agos â phobl ac yn ddibynadwy?

Bydd angen ar yr ymgeisydd llwyddiannus ddod yn gyfarwydd â gwaith pob artist a chyd-destun diwylliannol y gwaith ynghyd â helpu gyda’r broses o lunio rhestr fer a chyfweld â’r tîm o Dywyswyr Arddangosfa.

Cyfradd tâl yw £15 yr awr. Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau’n gynnar ym mis Medi neu hyd at ganol y mis a chynigir y swydd ar sail dros dro am tua 22 wythnos.

Mae’r swydd yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12pm, dydd Llun Awst 6ed

Dyddiadau cyfweliadau: Dydd Llun Awst 13eg

Cliciwch yma i ddadlwytho’r Pecyn Cais.

Am ragor o wybodaeth neu os am drafod y rôl, cysylltwch â:

Artes Mundi, Ystafell S.01.13, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays,

Caerdydd, CF10 3NP

Ffôn: 0300 777 7300

E-bost: info@artesmundi.org

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan