Sanja Iveković 'Lighthouse' @ Penarth Pier Pavillion

Date posted: November 3, 2014

Sanja Iveković Light House 1987-2000 Video 3min 59 secs. Courtesy the artist.

Sanja Iveković
Light House 1987-2000
Video 3min 59 secs. Courtesy the artist.

Fel rhan o Artes Mundi 6, mae Sanja Iveković yn dangos ei ffilm Lighthouse ym Mhafiliwn Pier Penarth. Mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd â gweithiau arloesol eraill sydd ar ddangos ar hyn o bryd yn Ffotogallery yn Nhŷ Turner, Penarth ac Amgueddfa Cymru Caerdydd.

 

Bob pum eiliad, mae’r monitor yn dangos pytiau o glipiau fideo preifat a chyhoeddus a ddilynir gan bum eiliad o dywyllwch,  tempo sy’n awgrymu pelydr goleudy yn fflachio (yn wreiddiol, dangoswyd Lighthouse  ar fonitor teledu wedi’i osod ar ben ffrâm uchel a wnaed o sgaffaldiau metel ar ffurf goleudy) ond hefyd y ffordd y mae atgofion yn dod i’r wyneb mewn cymysgedd o ôl-fflachiadau,  toriadau tywyll a gwirioneddau lled adnabyddadwy. Mae’r ffilm wedi cael ei chodi o orsaf deledu genedlaethol Iwgoslafia (sy’n adrodd am ddigwyddiadau o arwyddocâd hanesyddol) a fideos cartref yr artist sy’n rhan o ddyddiadur dros bedair blynedd ar ddeg ac sy’n dangos golygfeydd o fywyd teulu’r artist gan gynnwys delweddau o’i merch o’i genedigaeth hyd at flynyddoedd glasoed. Yma, fel a geir mewn gweithiau eraill ganddi, datgelir y prif faterion sy’n mynd â bryd Iveković; croestoriad hanes a’r cyhoeddus â’r personol a’r ffordd y mae’r cyfryngau torfol yn gweithredu fel propaganda.

 

 Fe fydd Lighhouse yn cael ei ddangos yn sinema Pafiliwn Pier Penarth am 2.30pm ar dydd Gwener a 1pm ar dydd Sadwrn ar dolen awr yn ystod arddangosfa Artes Mundi.

logo strip

circle_grey_logoSCAFFOLDING5