Ymweliadau ar-lein â stiwdios

Date posted: July 2, 2020

Cafwyd awgrym gan ein Cynulliad Artistiaid cyntaf y byddai croeso mawr i ymweliadau ar-lein â stiwdios. Rydyn ni’n dechrau’r rhain ar-lein fel un ffordd o ddatblygu ein gwaith gydag artistiaid.

Gallwch ddefnyddio ymweliad fel modd i gael adborth anffurfiol am eich gwaith yn gyffredinol neu gorff penodol o waith sydd ar y gweill, dechrau sgwrs am adolygu portffolio, derbyn cyngor am gais neu drafod rhywbeth llai pendant ac athronyddol.

Am y tro, bydd ymweliadau â stiwdios yn digwydd ar Zoom gan bara hyd at awr. Os byddai’n well gynnoch chi gwrdd ar lwyfan arall, neu os oes ffyrdd y gallwn wneud Zoom yn fwy hygyrch i chi, er enghraifft drwy ddarparu palanteipydd, e-bostiwch info@artesmundi.org. Rydyn ni hefyd yn cydnabod na fydd amserau’r sesiynau arfaethedig yn gyfleus efallai am wahanol resymau, felly byddwn yn ceisio bodloni pob cais am gyfarfodydd y tu allan i’r amserau hyn.

I gael gwybod mwy neu archebu ymweliad â stiwdio gydag aelod o dîm Artes Mundi, ewch at dudalen Eventbrite Artes Mundi – CLICIWCH YMA 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan