Cynhadledd: Artes Mundi 5 - Amlinellau Cymdeithasol: Celf ar y Ffiniau

Date posted: November 28, 2012

Artes Mundi & Canolfan Ewropeaidd Dros Ymchwil Ffotograffig, Prifysgol Cymru, Casnewydd

Cynhadledd Artes Mundi 5 – Amlinellau Cymdeithasol: Celf ar y Ffiniau
Dyddiad: ddydd Mercher 28 Tachwedd, 2012

Mae Artes Mundi 5 yn parhau i ystyried amrywiaeth gyffrous o arferion gwaith arbennig  a dynnir o gymuned artistiaid cyfoes rhyngwladol. Ar y rhestr fer eleni mae yna elfennau cyffredin rhwng yr artistiaid ond hefyd gwahaniaethau o ran ffurf, naratif a fframwaith cysyniadol.

Mae Artes Mundi yn cydnabod pwysigrwydd dethol gwaith amrywiol sy’n procio’r meddwl ac yn codi cwestiynau ynghylch lle a chymuned yn ogystal â bod yn ymwybodol o’i berthynas gymhleth a chyfnewidiol â’r farchnad gelf. Mewn byd sydd wedi’i globaleiddio’n fwyfwy, lle y mae ffiniau’n cael eu cyflunio, eu dileu a’u hailddiffinio, gall artistiaid gynnig sylwebaeth fywiog ac annisgwyl ar brosesau o’r fath. Yma, mae’r gwerthoedd sy’n gysylltiedig â goddrychedd a hunaniaeth, diwylliant uchel a thorfol, cofio ac anghofio, yn aml yn cael eu pylu a’u herio i ffurfio cadarnleoedd gwrthsafol wrth fynd ar ôl hanesion ehangach o fywyd cymdeithasol a gwleidyddol.

Digwyddiad undydd fydd Amlinellau Cymdeithasol : Celf ar y Ffiniau lle y bydd yr artistiaid ar restr fer, detholwyr a churadur Artes Mundi 5 yn dod ynghyd â haneswyr a beirniaid i siarad am eu gwaith. Bydd tri chyflwyniad ffurfiol yn cynnig fframiau cyfeirio eraill gan Dai Smith, Cadair Hanes Diwylliannol Raymond Williams, Prifysgol Abertawe; Alexis Nuselovici, Cadeirydd Astudiaethau Diwylliannol Modern, Prifysgol Caerdydd ac Esra Aysun, Cyfarwyddwr Amgueddfa Diniweidrwydd, Istanbwl. Bydd trafodaethau bord gron yn cynnwys yr artistiaid Miriam Bäckström, Tania Bruguera, Phil Collins, Sheela Gowda, Teresa Margolles, Darius Mikšys ac Apolonija Šušteršič mewn sgwrs â’r detholwyr Anders Kreuger (M HKA, Antwerp) a Sofia Hernandez Chong Cuy (Mercosul Biennial, Pôrto Alegre a Colección Patricia Phelps de Cisneros, Caracas ac Efrog Newydd) a Ben Borthwick (Cyfarwyddwr Artistig Artes Mundi 5).

Bydd y diwrnod yn cloi gyda derbyniad yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd. Bydd Chapter hefyd yn croesawu’r perfformiad cyntaf  yn y byd o ddrama Miriam Bäckström ‘Motherfucker’ am 7pm a 9pm (digwyddiad drwy docyn) – argymhellir  archebu sedd ymlaen llaw – (029) 2030 4400 www.chapter.org

Ar fore 29 Tachwedd, bydd digwyddiad i ddilyn hyn ar ffurf cyfarfod llawn ‘Drannoeth y Drin’, yn Amgueddfa Cymru o 10.30-11.30am gyda Heike Roms (Prifysgol Aberystwyth), Nicholas Thornton (AC), Iwan Bala (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) a Alfredo Cramerotti (Mostyn) mewn sgwrs â Russell Roberts (Prifysgol Cymru, Casnewydd).

Lawrlwytho Rhaglen y Cynhadledd – gan gynnwys manylion llawn ac amseroedd

Pris tocynnau £25.00 (safonol)  £20.00 (myfyrwyr a chonsesiynau eraill)

Archebwch Nawr

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan