Crefft diniweidrwydd

Date posted: May 22, 2014

Artes Mundi yn ArtCarBootique Chapter 2014
11am – 6pm, ddydd Sul 25 Mai 2014

 ACB2014 Facebook Page Header

Adeg Art Car Bootique yw hi unwaith eto yn Chapter,  a byddwn ni yno i ddathlu’r holl bethau rhyfedd a rhyfeddol sydd ar gynnig.

A yw bywyd wedi mynd yn drech? A ydych wedi ymlâdd yn sgil y llafurwaith dyddiol, undonedd y cymudo a phenawdau dros ben llestri’r papurau tabloid? A ydych wedi anghofio sut mae deffro heb bryder yn y byd, gorfoleddu ym mherarogl y gwanwyn a gwair newydd ei ladd a sain fan Mr.Whippy yn galw . . . Peidiwch ag anobeithio, os ydych chi wedi colli golwg ar ddiniweidrwydd, mae Artes Mundi a’n tîm o ymchwilwyr galluog yma i’ch helpu i gael hyd iddo a’i adennill!

Mi welwn ni chi yno…

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan