The Gossip

Date posted: January 15, 2015

Mirza and Butler Patriachal Clock 2
The Patriarchal Clock, 2014, Couresy Karen Mirza and Rachel Anderson

Mae angen chwyldro arnaf, ond does gen i ddim syniad sut beth yw chwyldro. Dw i’n teimlo ei bod hi’n amser i mi hawlio a deall fy ngallu. I ddefnyddio grym y menywod a’m rhagflaenodd a grym y rheiny a ddaw ar fy ôl. Ble mae dechrau? Mae hi’n dasg sy’n estyn ymlaen ac yn ôl drwy amser. Dechreuaf yn y fan hon — yn awr.

Mae hwn yn wahoddiad i ni ddod at ein gilydd ar ddiwedd dydd, dan flanced y nos, i wylio’r lleuad. Caiff amheuon eu hatgyfodi ynghylch y prosesau hanesyddol o erlid gwrachod — prosesau a arweiniodd at ddinistrio perthnasau cymunedol, preifateiddio tir, preifateiddio bywyd ac atgynhyrchu cymdeithasol a dinistrio tir comin.

Gwahoddir menywod i dreulio’r nos yma. Galwn ar ffoaduriaid, gwrachod, menywod doeth, ‘dakus’ a breuddwydwyr. Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni i hel clecs yng nghalon yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth, 17 Chwefror o 11pm-7am.

Mae The Gossip yn rhan o brosiect o’r enw The Patriarchal Clock, sydd yn archwilio cyrff menywod a’u rôl fel mannau ar gyfer wrthsafiad. Mae’r prosiect yn dathlu undod, cryfder a grym merched yn wyneb trais, camdriniaeth, hiliaeth a gormes. Mae hwn yn ddigwyddiad i fenywod yn unig, ac mae croeso i bob merch. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael i ymuno â The Gossip; i nodi eich diddordeb, anfonwch e-bost at gossip@riseup.net cyn 2 Chwefror.

11pm–7am