CYHOEDDI THEASTER GATES YN ENILLYDD ARTES MUNDI 6

Date posted: February 22, 2015

Theaster win

Mae’r artist cyfoes o chicago, THEASTER GATES, wedi cael ei ddewis o restr fer o 10 o brif artistiaid y byd i ennill prif wobr y deyrnas  unedig am gelf gyfoes ryngwladol, ARTES MUNDI 6.

 

Cyhoeddodd y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, Theaster Gates fel enillydd y wobr eilflwydd o £40,000 mewn seremoni a gynhaliwyd yn Amgueddfa Cymru Caerdydd.

Wrth dderbyn y wobr penderfynodd Theaster Gates ei rhannu ymhlith ei gyd- artistiaid ar y rhestr fer.

Mae gwaith amlochrog Gates yn cwmpasu actifiaeth gymdeithasol, adfywio trefol a datblygu cymunedol mewn ardaloedd sy’n amddifad yn economaidd yn Ochr Ddeheuol Chicago, St Louis ac Omaha. Yn cael ei adnabod ar led fel Bachgen y Posteri am Gelf sy’n Ymgysylltiedig yn Gymdeithasol, mae gwaith Gates wedi chwyldroi celf gyfoes drwy ‘ei economi gylchol’, chwedl y New York Times, lle mae Gates yn ariannu adfywio trefol drwy werthu ei waith celf.

Mae gosodwaith arobryn Gates o’r enw Pan Gredwn Ni (When We Believe) (2014) yn ceisio herio ideoleg Cristnogaeth sy’n ganoledig ar y gorllewin ac sy’n gwthio traddodiadau crefyddol eraill i’r ymylon. Mae’r gwaith ar ffurf cyfres o wrthrychau symbolaidd sydd wedi cael eu defnyddio fel cyfryngau ar gyfer trosgynoldeb crefyddol mewn gwahanol ddiwylliannau ar draws y byd.  Mae’r rhain yn cynnwys Malines Boli, neu gerflun o darw, a ddefnyddid i atal ysbrydion drwg a diogelu cnydau yn Affrica; gafr ar gefn beic tair olwyn sy’n troi a ddyddia o ddechrau’r 20fed ganrif ac a ddefnyddid mewn seremonïau derbyn y Seiri Rhyddion yn America; llechi o do eglwys St Laurence yn Chicago sydd bellach wedi’i dymchwel –canolbwynt lleol i densiynau rhwng pobl wynion Catholig a phobl dduon Protestannaidd; a fideo o Billy Sings Amazing Grace, gyda’r gantores ‘soul’, Billy Forston ac ensemble gospel Gates, The Black Monks of Mississippi. Mae pob gwrthrych wedi’i gysylltu drwy ffocws a rennir ar y berthynas rhwng ysbrydolrwydd a llafur.

Yn ôl Karen Mackinnon, cyfarwyddwr Artes Mundi, “Pleser o’r mwyaf i ni yw cyhoeddi Theaster Gates fel enillydd Artes Mundi 6. Yn yr amserau hyn sy’n anodd yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, mae celf sy’n mynd i’r afael â phryderon cymdeithasol yn cynnig ystyr i’n bywydau; mae’n herio, yn cysuro, yn dysgu ac yn helpu i ni ddal ein tir. Mae’r holl artistiaid ar y rhestr fer wedi creu arddangosfeydd neilltuol, ond i’r panel beirniadu eleni, gwaith Gates a ddaeth i’r brig oherwydd ei allu i fod nid yn unig yn artist ond yn drefolydd, yn hwylusydd ac yn guradur. Llongyfarchiadau Theaster!”

Yn ôl JJ Charlesworth, Cadeirydd Beirniaid Artes Mundi 6, “I’r beirniaid, mae’r artistiaid ar y rhestr fer eleni i gyd yn dangos gallu celf i roi ystyriaeth i gwestiynau pwysicaf bywyd dynol ein hoes a mynd i’r afael â nhw. Maen nhw i gyd yn llwyddo yn y dasg honno, ond yn eu plith, roedd gwaith Theaster yn rhagori oherwydd ei gyfuniad ysbrydoledig o ymchwil hanesyddol, celf weledol, perfformiad ac actifiaeth. Pleser i ni yw cyhoeddi mai ef yw enillydd Artes Mundi 6.”

Mae darn arobryn Theaster Gate ochr yn ochr â’r gweithiau eraill oedd ar y rhestr fer ar ddangos yn Amgueddfa Cymru Caerdydd, Chapter a Ffotogallery, Penarth, tan 22 Chwefror.