Swydd Wag: Cyfarwyddwr a Churadur

Date posted: February 5, 2019

Sefydliad celfyddydau cyfoes yw Artes Mundi sydd â ffocws rhyngwladol a’i gartref yng Nghaerdydd ac mae’n un o sefydliadau celfyddydol mwyaf blaenllaw Cymru. Wedi’i sefydlu yn 2002 fel arddangosfa a gwobr eilflwydd, rydym wedi dod yn un o’r sefydliadau enwocaf o ran y celfyddydau gweledol yn y DU gyda phroffil helaeth yn y cyfryngau ac enw da gan y beirniaid yn y DU a thramor.

Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi yn fwyaf adnabyddus am ei arddangosfa a gwobr eilflwydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn derbyn y wobr o £40,000, y wobr gelf fwyaf ym Mhrydain ac un o’r rhai pwysicaf yn y byd. Ymhlith yr enillwyr blaenorol mae: John Akomfrah (2017), Theaster Gates (2015), Teresa Margolles (2013), Yael Bartana (2011), NS Harsha (2009), Eija-Liisa Ahtila (2007) a Xu Bing (2005).

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr a Churadur creadigol a deinamig llawn-amser i arwain y sefydliad a pharhau i ddatblygu’r rhaglen ryngwladol o weithgarwch, gan adeiladu ar lwyddiant arddangosfeydd blaenorol Artes Mundi, yn fwyaf diweddar Artes Mundi 8 a enillwyd gan y gwneuthurydd ffilm ac artist o Wlad Thai, Apichatpong Weerasethakul.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos hanes profedig o arwain sefydliad celfyddydol yn llwyddiannus, gwybodaeth ac arbenigedd helaeth yn y sector celfyddydau gweledol cyfoes rhyngwladol ac ymrwymiad cryf i gyflawni cenhadaeth Artes Mundi, sef ‘dod ag artistiaid rhyngwladol neilltuol a heriol i Gymru a chreu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â materion brys ein hoes’.

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfleoedd Cyfartal gan groesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Am fanylion llawn a ffurflen gais, clicwch yma neu gysylltu â:

Lianne Toye

Cyfarwyddwr Datblygu

Artes Mundi

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NP

E: lianne.toye@artesmundi.org

Dyddiad cau: dydd Iau 7 Mawrth 2019 am 12 hanner dydd

Cyfweliadau: dydd Mawrth 19 Mawrth 2019

Elusen a gofrestrwyd yng Nghymru yw Artes Mundi, rhif: 1097377

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan