RYDYM YN RECRIWTIO 

Date posted: October 21, 2019

Mae ArtesMundi yn sefydliad celfyddydau cyfoes â ffocws rhyngwladol wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac mae’n un o sefydliadau celfyddydau blaenllaw Cymru.

Ers cael ei sefydlu yn 2002 fel arddangosfa a gwobr ddwyflynyddol, rydym wedi tyfu’n un o’r sefydliadau celf weledol mwyaf adnabyddus yn y DU gyda phroffil cyfryngol eang ac enw tra phwysig yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae Artes Mundi yn llawn ymrwymedig i gyfartaledd cyflogaeth, amrywiaeth a hygyrchedd; rydym yn annog ceisiadau gan bob ymgeisydd cymwysedig, gan gynnwys pobl o bob rhyw, lleiafrifoedd gweladwy a phobl ag anableddau.

Rydym yn awyddus iawn i annog siaradwyr Cymraeg i wneud cais. Rhowch wybod i ba safon rydych yn siaradwr Cymraeg.

Os am ymgeisio, lawrlwythwch y dogfennau canlynol ac e-bostio’r ffurflenni wedi’u llenwi i opportunities@artesmundi.org

Amser cau am geisiadau: Dydd Sul 10 Tachwedd, 6yp

 

Gweinyddwr Gweithrediadau 

Parhaol, Rhan-amser 2 diwrnod yr wythnos (15 awr)

Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr ac yn darparu cymorth gweinyddol iddo, cyfrifoldeb y Gweinyddwr Gweithrediadau yw rheolaeth effeithlon gweithrediadau Artes Mundi o ran effeithiolrwydd y swyddfa, rheolaeth offer, gweinyddiaeth elusennol a TG, er mwyn cynnal amcanion a nodau strategol y sefydliad yn y ffordd orau bosib.

Cyfweliad: 26 Tachwedd 2019

PECYN RECRIWTIO

FFURFLEN GAIS

FFURFLEN GYFLEOEDD CYFARTAL

 

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Parhaol, Rhan-amser 3 diwrnod yr wythnos (22.5 awr)

Cyfrifoldeb y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yw ymestyn presenoldeb Artes Mundi yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol trwy ddatblygu strategaethau marchnata, cyhoeddusrwydd a chyfathrebu arloesol a deunydd print a digidol trawiadol. Trwy weithio ar y cyd gyda staff, pwyllgorau bwrdd a grwpiau allanol, bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn datblygu dulliau sy’n gyrru ymlaen amcanion Artes Mundi a helpu i’w cyflawni.

Cyfweliad: 27 Tachwedd 2019

PECYN RECRIWTIO

FFURFLEN GAIS

FFURFLEN GYFLEOEDD CYFARTAL

 

Curadur Dysgu ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Parhaol, Amser llawn – 37.5 awr yr wythnos

Bydd y Curadur Dysgu ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn defnyddio gwybodaeth a phrofiad o arferion artistig a dysgu, hanes celf ac ymwybyddiaeth eang o arferion creadigol a diwylliannau eraill er mwyn llunio, datblygu ac arwain rhaglenni addysgol a chyhoeddus ar gyfer pobl ifanc, ysgolion, teuluoedd a phlant ar draws nifer o brosiectau. Bydd digwyddiadau’r rhaglenni addysgol a chyhoeddus yn amrywio mewn ffurf – o sgyrsiau, teithiau a gweithdai i weithgareddau oriel.

Cyfweliad: 28 Tachwedd 2019

PECYN RECRIWTIO

FFURFLEN GAIS

FFURFLEN GYFLEOEDD CYFARTAL

 

Ymhlith y buddion staff mae:

– 25 diwrnod o wyliau’r flwyddyn ynghyd â gwyliau cyhoeddus (sail paret ar gyfer rolau rhan amser).

– Cynhwysiad awtomatig yng nghynllun pensiwn y sefydliad

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan