Digwyddiadau @ Artes Mundi

Date posted: September 4, 2012

DIGWYDDIADAU ARTISTIAID YN AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CAERDYDD

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd,
CF10 3NP, (029) 2057 3000 www.amgueddfacymru.ac.uk

Trwy gydol yr arddangosfa

Tania Bruguera, Gweithdy Arwyr-Fewnfudwyr 2012
Archwilio i sut y byddwn yn gweld diwylliant a hunaniaeth ein gilydd, gan arwain at greu arwyr-fewnfudwyr, am ddim, addas I blant 6-12. Mae llefydd yn brin, i archebu eich lle ffoniwch Adran Addysg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar (029) 2057 3240

 

19 Hydref 2012
Galeri 22, 3.30-4.30pm
Apolonija Šušteršicˇ, Sioe Siarad Fyw2012
Digwyddiad byw sy’n trafod y gwaith ailddatblygu ym Mae Caerdydd gyda’r nod o ddatblygu’r dadleuon a godwyd yng ngosodiad Šušteršicˇ, am ddim

 

29 Tachwedd 2012
Darius Mikšys, Artists’ Parents’ Meeting 2008
Digwyddiad caeedig, gwahoddiad yn unig


 

 

CYNADLEDDAU

28 Tachwedd 2012
Cynhadledd Artes Mundi: archwilio’r berthynas amwys rhwng celf gyfoes ar syniad o ffin a gwleidyddiaeth ddiwylliannol lle, tocynnau yn unig.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Artes Mundi +44 (0) 29 2055 5300 neu info@artesmundi.org

 

6 Rhagfyr 2012
Symposiwm Màs Critigol: digwyddiad tocynnau yn unig ar gyfer cyw artistiad, graddedigion diweddar a myfyrwyr.
Am fwy o wybodaeth ebostiwch jess.mathews @ artesmundi.org


RHAGLEN AM DDIM I’R CYHOEDD

Cynhelir pob digwyddiad a restriryn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

 Teithiau Tywys Dyddiol: 2pm

Cert Celf bob dydd Sadwrn: 10am-4pm
Gweithdai i’r Teulu bob dydd Sul: 11am, 1pm a 3pm

Big DrawHanner Tymor gydag Artes Mundi: 30 Hydref – 2 Tachwedd 2012
Mae teithiau sain ar gael i’w lawrlwytho ar wefan Artes Mundi


Digwyddiadau Amser Cinio Dydd Iau, 1.05pm

Perfformwyr o bob cwr o Gymru yn creu ymateb unigryw i Artes Mundi 5, gan gymryd ysbrydoliaeth o ddeunyddiau, themâu neu wledydd yr artistiaid ar y rhestr fer.

 

11 Hydref 2012
Dawns Indiaidd yn cael ei pherfformio gan Versha Sood a Madhu Mitra, mewn cydweithrediad â Chanolfan India, Caerdydd

18 Hydref 2012
Cerddoriaeth fyw, ar y cyd â Gŵyl Sŵn

 

25 Hydref 2012
Sinfonia Newydd yn perfformio 5 cyfansoddiad newydd am y tro cyntaf

1 Tachwedd 2012
Yr artist perfformio Kathryn Ashill yn archwilio Diwrnod y Meirw, diwrnod o ddathlu ym Mecsio 

8 Tachwedd 2012
Straeon i oedolion a adroddir gan Michael Harvey

 

15 Tachwedd 2012
Jazz Time gan Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

22 Tachwedd 2012
Cerddoriaeth fyw, ar y cyd â Gwˆyl Swˆn

29 Tachwedd 2012
Darllen yn Uchel

 

6 Rhagfyr 2012
Sinfonia Cymru’n perfformio cyfres o gyfansoddiadau newydd gan gyfansoddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

13 Rhagfyr 2012
Y bardd Menna Elfyn, ar y cyd â Chadwyn Awduron India-Cymru

 

3 Ionawr 2013
Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifainc a Young People’s Writing Squads, ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru

10 Ionawr 2013
Theatr Dirty Protest, yn comisiynu gwaith newydd gan dalent yng Nghymru


 

Sgyrsiau Celf Amser Cinio Dydd Gwener, 1.05pm

12 Hydref 2012
‘Cyflwyniad’
Ben Borthwick, Cyfarwyddwr Artistig Artes Mundi.

 

19 Hydref 2012
Yr Amgueddfa a’r Cyfoes’
Nick Thornton, Pennaeth Celf Fodern a Chyfoes, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 

9 Tachwedd 2012
‘Artes Mundi a celf gyfoes Indiaidd’ Zehra Jumabhoy, ysgolhaig Steven a Elena Heinz yn Sefydliad Celfyddydau Courtauld, Llundain.

30 Tachwedd 2012
‘Perfformiad a’r Arddangosfa’ David Thorp, Cyfarwyddwr Cyswllt, Artes Mundi.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan