Claire Morgan 'Oh I do like to be beside the seaside' yn Mission Gallery, Abertawe

Date posted: April 26, 2012

Am y mis diwethaf, rydw i wedi bod yn goruchwylio sioe Claire Morgan,  Oh I do like to be beside the seaside, yn Mission Gallery, Abertawe, ac er bod rhai yn meddwl fod goruchwylio yn ddiflas, a na fyddent eisiau ei wneud ar diwrnod prin i ffwrdd o’r gwaith, rydw i wedi mwynhau fy mhrofiad yn fawr. Rhywbeth y wnes i ddysgu pan yn gwirfoddoli haf diwethaf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ydi’r pleser a gwerth cael treulio amser gyda arddangosfa, dim ots faint o nifer o bethau sydd i’w ddysgu, sylwi, a chwestiynu o fewn rhyddid lleoliad yr arddangosfa.

Mae bod yna am oriau bob wythnos wedi gadael i mi synfyfyrio am llefydd i gael yr olwg orau. Mae gen i fy hoff safle, ac mae’n un rwy’n mynd nôl iddi bob tro; ar ochr dde y fainc, i gael golwg o Terminal, 2012, (gosodiad cerflunol, gwylan tacsidermy, bag polythîn, weiren bysgota), sydd yng nghanol yr ystafell, ac ymhellach ymlaen, mae’r llygad yn cael ei ddenu tuag at canol ail waith Morgan, You are my sunshine, 2012, (gosodiad cerflunol, pryfaid bluebottle, weiren bysgota, llechi), yn y gwagle capelaidd y tu ôl. Mae’r ddeialog y mae’r ddau ddarn yn ei greu i weld yn fwy perthnasol o’r perspectif yma.

 

Claire Morgan ‘You are my sunshine’ 2012. Llun gan Inger Richenberg a Mission Gallery.

Fel gwaith yn ei hun, mae You are my sunshine, 2012, yn ffocysu holl egni yr ystafell at ei ganol, ac o fy sedd i ar y fainc mae’r pryfaid i weld fel niwclysau llonydd yn arnofio yn y gofod. I mi, mae enw’r darn, ynghyd a’i siap a’i gynnwys ansicr o bell, yn gwneud i mi feddwl am agweddau cemegol yr haul, rhywsut mae cynnwys haearn yr haul yn dod i flaen fy meddwl, ei ddu-ni, pa mor llym ydyw, a’r ffaith ei fod yn gallu rhoi a dinistrio bywyd.

Wrth amgylchynu’r pryfaid, mae’r gynulleidfa yn gallu darganfod elfen gyfochrog o anhrefn a threfn, gan fod ei ffurf cyflawn ond i’w weld o bedwar ochr i sgwar sy’n marcio’r llawr. Rhwng rhain, mae gan yr ymwelydd gipolwg o wallgofrwydd. Mae’r gwaith yma yn benodol yn cyfnewid rhwng llonyddwch a symudiad dryslyd – yn fwyfwy gan ei fod i weld yn arnofio yn yr awyr pan mae i’w weld o bell.

Yn fy marn i dylid Terminal, 2012, Morgan gael ei ystyried mewn paralel  â niwclews y pryfaid, ac efallai fod hyn yn fwy gwobrwyol pan meddyliwn am y themâu ehangach o waith Morgan: y trobwll a’r gwylan yn llonydd, wedi ei ddâl yn ei hediad yn erbyn egni di-enw o’r gwagle capelaidd y tu ôl. Beth yw ein perthynas ni i rhain? Beth sy’n dod nesaf, ble ydyn ni’n dod i fewn? Ar ochr y glogwyn yma, mae egni ansicr yn ymddangos – beth yw ein perthynas ni gyda natur ag amser? Beth yw hyn nad ydyn ni’n ateb iddo?

 

Claire Morgan ‘Terminal’ 2012. Llun diolch i Mission Gallery.

 

 

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan