SYNIADAU: POBL: LLEOEDD CELFYDDYD NID CELFYDDYD

Celfyddyd Nid Celfyddyd yw un o saith prosiect adfywio arloesol sy’n rhan o fenter newydd dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, Syniadau: Pobl: Lleoedd.

Mewn partneriaeth â landlord cymdeithasol mwyaf Cymru, Cartrefi RhCT a Phlant y Cymoedd, rydym yn edrych ar syniadau ar gyfer adfywio cymunedau lleol a gofodau cyhoeddus o fewn rhaglen fawr o welliannau amgylcheddol.

Ein nodau hirdymor yw darparu ymyrraeth gelf o safon uchel a fydd yn:

  • Cydweithio â phobl leol mewn proses hunanddiffiniol i dynnu sylw at asedau cudd yr ardal gan adnabod dulliau er newid.
  • Cyflwyno persbectif a gweledigaeth newydd o’r ardal drwy gyfraniad gweithredol artistiaid cyfoes.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan