Cyhoeddi detholwyr Artes Mundi 7

Date posted: April 20, 2015

Mae Artes Mundi, prif wobr gelf ryngwladol y DU, wedi cyhoeddi’r panel o ddetholwyr annibynnol ar gyfer 7fed arddangosfa a gwobr mawr eu bri Artes Mundi.

Y detholwyr ar gyfer Artes Mundi 7 yw Elise Atangana, curadur llawrydd sy’n byw ym Mharis a’r Camerŵn; Alistair Hudson, Cyfarwyddwr Sefydliad Celf Fodern Middlesbrough, a Marie Muracciole, Cyfarwyddwr Canolfan Gelf Beirut. Bydd y tri detholwr i gyd yn teithio i Gaerdydd i adolygu’r artistiaid enwebedig gan ddethol rhestr fer o hyd at 9 artist ar gyfer arddangosfa Artes Mundi 7 ym mis Hydref 2016.

Ar hyn o bryd, mae Artes Mundi yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 7 gan unigolion sy’n gweithio yng nghymuned y celfyddydau byd-eang gan gynnwys curaduron, artistiaid, awduron, beirniaid, orielwyr a haneswyr celf.

Gellir enwebu artistiaid o unrhyw oedran, o unrhyw le yn y byd, sydd wrthi’n creu gwaith ac sydd eisoes yn enwog yn eu gwledydd neu’u rhanbarthau eu hunain. Fel arfer, bydd gan yr artistiaid rywfaint o brofiad o arddangos yn y byd celf rhyngwladol, p’un a ydynt yn dechrau cael eu hadnabod neu wedi hen ennill eu plwyf.

Sefydlwyd Artes Mundi ym 2002 fel arddangosfa a gwobr sy’n edrych ar y ‘cyflwr dynol’. I gael eu dewis i restr fer Gwobr Artes Mundi, rhaid bod artistiaid yn creu gwaith sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywydau a phrofiadau beunyddiol pobl, gan edrych ar faterion cymdeithasol cyfoes o bob cwr o’r byd mewn ffordd sy’n taro tant yn lleol ac yn rhyngwladol. Bydd pob enwebiad a dderbynnir yn cael ei adolygu gan dri detholydd annibynnol a fydd yn creu rhestr fer o hyd at wyth artist i gymryd rhan yn yr arddangosfa eilflwydd yn 2016/2017.

Cynhelir Artes Mundi 7 mewn canolfannau ar draws Caerdydd rhwng diwedd 2016 a dechrau 2017 a bydd yr artist sy’n ennill yn derbyn £40,000 yn wobr. Bydd yr artistiaid ar y rhestr fer hefyd yn gymwys i dderbyn gwobr £30,000 Ymddiriedolaeth Derek Williams sy’n galluogi Amgueddfa Cymru i brynu neu gomisiynu gwaith gan un ohonynt.

Dylid anfon enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 7 drwy www.artesmundi.org a dylent gynnwys:

  • Esboniad byr pam y teimlir bod yr artist yn ymgeisydd addas ar gyfer Gwobr Artes Mundi.
  • Cysylltiadau â’r gwefannau (hyd at 4 safle) sy’n cynnwys gwybodaeth am yr artist ac enghreifftiau o’i (g)waith
  • Manylion cyswllt yr artist a’r enwebydd
  • Cenedligrwydd yr artist

Rhaid derbyn pob enwebiad erbyn 23:59 GMT 15 Mai 2015.

Ym mis Ionawr 2015, enillwyd Gwobr Artist Mundi 6 gan yr artist o Chicago, Theaster Gates. Yr enillwyr blaenorol oedd Teresa Margolles (2012), Yael Bartana (2010), N S Harsha (2008), Eija-Liisa Ahtila (2006) a Xu Bing (2004).

Enillydd Gwobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams eleni oedd yr artist o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson. Enillwyr blaenorol oedd Tania Bruguera, Olga Chernysheva, Lida Abdul, Mircea Cantor, Mauricio Dias a Walter Riedweg, a Bernie Searle.

 

Ar gyfer pob ymholiad ynglŷn â’r broses enwebu cysylltwch â swyddfa Artes Mundi:

 +44 (0) 29 2055 5300

info@artesmundi.org

www.artesmundi.org 

Nodiadau i Olygyddion:

Elise Atangana

Curadur a chynhyrchydd llawrydd â’i chartref ym Mharis yw Elise Atangana. Mae’n curadu “ENTRY PROHIBITED TO FOREIGNERS”, sioe ryngwladol ar y cyd yng nghanolfan gelf Havremagasinet yn Boden, Sweden ar 6 Mehefin 2015. Cydguradodd arddangosfa ryngwladol 11eg Biennale Celf Affricanaidd Gyfoes Dakar yn 2014. Bu Elise Atangana yn cydweithio â’r curadur Elvira Dyangani Ose ar Rencontres Picha, Biennale de Lubumbashi 2012/2013.

Yn  2011, hi oedd un o aelodau sefydlu’r llwyfan curadurol On The Roof. Rhwng 2003 a 2009, bu’n cydweithio â Simon Njami ar wahanol brosiectau gan gynnwys Check List Luanda Pop yn 52fed Biennale Fenis (2007), detholiad o waith gan artistiaid Affricanaidd yn 9fed Biennale Havana (2006) a Triennale gyntaf Luanda (2006). Yn y cyfamser, er 2007, mae’n gweithio fel rheolwr prosiectau a chyfathrebu yng ngrŵp SNCF (gan gynnwys 5 mlynedd yn Sefydliad SNCF).

 

Alistair Hudson

 

Penodwyd Alistair Hudson fel Cyfarwyddwr newydd Sefydliad Celf Fodern Middlesbrough ym mis Hydref y llynedd.

Am y degawd diwethaf, ef oedd Dirprwy Gyfarwyddwr Celfyddydau Grizedale yn Ardal y Llynnoedd a gafodd ei ganmol gan y beirniaid am ei ymagweddau radicalaidd tuag at gydweithio ag artistiaid a chymunedau, yn seiliedig ar y syniad y dylai celf fod yn ddefnyddiol ac nid yn wrthrych i fyfyrio yn ei gylch yn unig.

Ymhlith y prif brosiectau yn ystod yr amser yma y mae Romantic Detachment, PS1/MoMA, Efrog Newydd; Happystacking, Tsieina, Instituto Mechanicos, Biennale Sao Paulo, datblygu Sefydliad Mecanyddion Coniston, Cumbria a Confessions of the Imperfect: 1848 – 1989 – Now yn Amgueddfa Van Abbe, Eindhoven.

Mae’n gyd-gyfarwyddwr Asociación de Arte Útil ar y cyd â Tania Bruguera ac yn aelod o’r panel dyfarnu ar gyfer Gwobr Turner 2015.

Marie Muracciole

Beirniad celf yw Marie Muracciole. Ar ôl gweithio fel rhaglennydd a churadur annibynnol, mae wedi cael ei phenodi’n bennaeth Canolfan Gelf Beirut. Mae’n cyfrannu i Texte zur Kunst, Berlin, a les Cahiers du Musée d’art moderne, Paris. Hi yw golygydd Ffrangeg ysgrifennu Allan Sekula a gyhoeddir gan Ensba, Paris ac mae wrthi’n paratoi arddangosfa ôl-dremiol o’i waith.

Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys Mécaniques des Fluides, yn Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan; Allan Sekula: Disassembled Movies, 1972-2012, yn Akbank, Istanbwl; Riffs, Yto Barrada, yn Deutsche Guggenheim Berlin; Wiels Bruxelles; Cymdeithas y Dadeni, Chicago; Ikon, Birmingham; Macro, Rhufain; a Fotomuseum, Winterthur (2011-2012).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan