BELLACH YN AGORED – GALWAD AM ENWEBIADAU

Date posted: April 30, 2015

nominations open welsh II
Mae Artes Mundi, prif wobr gelf ryngwladol y DU, yn galw am enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 7.

Yn dilyn Artes Mundi 6 a dderbyniodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid, mae’r Wobr hon o Gymru’n gwahodd enwebiadau gan unigolion sy’n gweithio yn y gymuned gelfyddydau fyd-eang gan gynnwys curaduron, artistiaid, awduron, beirniaid, orielwyr a haneswyr celf.

Gellir enwebu artistiaid o unrhyw oedran, o unrhyw le yn y byd, sydd wrthi’n gwneud gwaith ac sydd eisoes yn adnabyddus yn eu gwledydd neu ranbarthau eu hunain. Fel arfer bydd gan yr artistiaid rywfaint o brofiad o arddangos ym myd y celfyddydau’n rhyngwladol, p’un a ydynt wrthi’n dod i’r fei neu wedi hen ennill eu plwyf.

Sefydlwyd Artes Mundi yn 2002 fel arddangosfa a gwobr a oedd yn edrych ar ‘y cyflwr dynol’. Dros amser, mae hyn wedi datblygu’n fwy penodol i olygu gwaith artistiaid sy’n ymgysylltu â realiti’r byd beunyddiol o amrywiaeth o safbwyntiau personol a diwylliannol. I gyrraedd rhestr fer Gwobr Artes Mundi, rhaid bod yr artistiaid yn creu gwaith sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywydau a phrofiadau beunyddiol pobl, gan edrych ar faterion cymdeithasol cyfoes o bob cwr o’r byd mewn ffordd sy’n taro tant yn lleol ac yn rhyngwladol. Bydd pob enwebiad a dderbynnir yn cael ei adolygu gan dri detholydd annibynnol a fydd yn creu rhestr fer o hyd at wyth artist i gymryd rhan yn yr arddangosfa eilflwydd yn 2016/2017.

Cynhelir Artes Mundi 7 mewn canolfannau ar draws Caerdydd rhwng diwedd 2016 a dechrau 2017 a bydd yr artist sy’n ennill yn derbyn £40,000 yn wobr. Bydd yr artistiaid ar y rhestr fer hefyd yn gymwys i dderbyn gwobr £30,000 Ymddiriedolaeth Derek Williams sy’n galluogi Amgueddfa Cymru i brynu neu gomisiynu gwaith gan un ohonynt.

Dylid anfon enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 7 drwy www.artesmundi.org a dylent gynnwys:

  • Esboniad byr pam y teimlir bod yr artist yn ymgeisydd addas ar gyfer Gwobr Artes Mundi.
  • Cysylltiadau â’r gwefannau (hyd at 4 safle) sy’n cynnwys gwybodaeth am yr artist ac enghreifftiau o’i (g)waith
  • Manylion cyswllt yr artist a’r enwebydd
  • Cenedligrwydd yr artist

click here welsh

Rhaid derbyn pob enwebiad erbyn 24:00 GMT 15 Mai 2015. 

 

Ym mis Ionawr 2015, enillwyd Gwobr Artist Mundi 6 gan yr artist o Chicago, Theaster Gates. Yr enillwyr blaenorol oedd Teresa Margolles (2012), Yael Bartana (2010), N S Harsha (2008), Eija-Liisa Ahtila (2006) a Xu Bing (2004).
Enillydd Gwobr Ymddiriedolaeth Derek Williams eleni oedd yr artist o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson. Yn y gorffennol dyfarnwyd y wobr i Tania Bruguera, Olga Chemysheva, Lida Abdul, Mircea Cantor, Mauricio Dias a Walter Riedweg a Bernie Searle.

CORE SUPPORTERS

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan