PROSIECTAU

Dysgwch fwy am ein cyweithiau â phartneriaid celf a chymunedol yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Cymunedau Cyfoes

Partneriaid: g39

Prosiect ymchwil a datblygu sy’n ymgysylltu â’r gymuned leol drwy fentrau dysgu creadigol gydag artist preswyl.  Nod y prosiect yw ychwanegu at yr ymdeimlad â pherchenogaeth i bobl yng nghymdogaeth g39 dros y sefydliad a’r gallu i ymgysylltu’n hyderus â gwaith celf gyfoes.

Partnership

SYNIADAU: POBL: LLEOEDD  CELFYDDYD NID CELFYDDYD 

Partneriaid: Plant y Cymoedd a Chartrefi RhCT

Celfyddyd Nid Celfyddyd yw un o saith prosiect adfywio arloesol sy’n rhan o fenter newydd dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, Syniadau: Pobl: Lleoedd.

Mewn partneriaeth â landlord cymdeithasol mwyaf Cymru, Cartrefi RhCT a Phlant y Cymoedd, rydym yn edrych ar syniadau ar gyfer adfywio cymunedau lleol a gofodau cyhoeddus o fewn rhaglen fawr o welliannau amgylcheddol.

Ein nodau hirdymor yw darparu ymyrraeth gelf o safon uchel a fydd yn:

  • Cydweithio â phobl leol mewn proses hunanddiffiniol i dynnu sylw at asedau cudd yr ardal gan adnabod dulliau er newid.
  • Cyflwyno persbectif a gweledigaeth newydd o’r ardal drwy gyfraniad gweithredol artistiaid cyfoes.

 

 

MAE PROSIECTAU BLAENOROL YN CYNNWYS:

The Princes Trust (Fairbridge Upstarts) 2013-2014

Visions of India, miniature puppet theatre making

Social Patches for Cardiff Fashion Week 2013

Zoom Cymru

Everyday Backdrop for Made in Roath, 2013

The Big Draw Mandala

Natural Poetry

Fairbridge, Young People’s Project

Art as Action, Senedd

St David’s Shopping Centre, animation project

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan